Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Itä-La­pin seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rän pudotus jyrk­ke­nee vuoteen 2030 men­nes­sä

Itä-Lapin seurakunnissa kamppaillaan lähivuosina laskevan jäsenmäärän ja taloudellisten haasteiden kanssa. Yhteistyön suunta on kuitenkin Pelkosenniemellä Sodankylä ja Sallalla Kuusamo, joten yhteisen kirkkoherran virkaa ei toistaiseksi edes harkita.

Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana Kemijärven, Pelkosenniemen ja Sallan seurakunnista on poistunut 1 323 jäsentä, ja vuoteen 2030 mennessä pudotusta olisi yli 2 000 henkilöä. Kemijärvellä ja Sallassa seurakunta menettäisi laskelman mukaan neljänneksen jäsenistään, jolla on suora vaikutus kirkollisverotuloon.