Tilaajille

Ina­ris­sa suurin osa asuk­kais­ta on ollut tyy­ty­väi­siä kunnan ko­ro­na­toi­miin

Kuntaliiton tänä vuonna tehdystä kuntalaistutkimuksesta käy ilmi, että Inarissa kuntalaisista 77 prosenttia on ollut tyytyväisiä koronatilanteen hoitoon.

Kuntalaisista 67 prosenttia on pitänyt Inarin kunnan viestintää hyvänä. Yli 60 prosenttia pitää myös tiedonsaantia kunnallisista palveluista hyvänä.