kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Inarin kunnan läm­pö­ener­gian tuo­tan­to on vai­keu­tu­nut ve­nä­läi­sen hakkeen tuonnin lop­pu­mi­sen vuoksi

Inarin kunnan lämpöenergian tuotanto on vaikeutunut venäläisen hakkeen tuonnin loppumisen vuoksi, todetaan kunnan tiedotteessa. Paikallisen energiapuuhakkeen ja puun saannin kerrotaan olevan tällä hetkellä erittäin heikkoa.

Polttoaineongelma on kunnan mukaan lähennellyt ajoittain huoltovarmuuskysymystä. Lämmöntuotantoa on paikattu turpeella, mutta turpeen huonot tulevaisuuden näkymät vaikeuttavat tilannetta. Sanna Marinin hallituksen asettaman tavoitteen mukaan Suomen tulisi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteeseen pyritään muun muassa luopumalla turpeen käytöstä.