Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ina­ri­jär­ves­tä nos­tet­tu muikku rikkoi Suomen en­nä­tyk­sen – "Yh­dek­sän­vuo­tias kala on ollut har­vi­nai­sen no­pea­kas­vui­nen"

Ennätysmuikku oli lähes 40 senttimetriä pitkä.
Ennätysmuikku oli lähes 40 senttimetriä pitkä.
Kuva: ERNO SALONEN

Inarijärvestä verkkoon nostettu muikku erottui  joukosta kooltaan. Eikä ihme, sillä se osoittautui Suomesta koskaan suurimmaksi saaduksi muikuksi.

Inarijärven muikulle kirjattiin painoksi Suomen ennätys, tarkalleen 0,634 kiloa, jonka myös ennätyskalalautakunta kirjasi Suomen ennätyskalarekisteriin.