Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Tilaajille

Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­ren por­tai­den pur­ka­mi­nen on aloi­tet­tu – Met­sä­hal­li­tus haluaa toimia esi­merk­ki­nä al­ku­pe­räis­kan­so­jen pyhien paik­ko­jen kun­nioit­ta­mi­ses­sa

Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut Inarijärven Ukonsaaren päälle nousevien puisten portaiden purkamisen.

Metsähallitus rakensi nykyiset portaat vuonna 2002 ohjaamaan saarelle nousevien kulkua ja suojaamaan saarta kulumiselta. Portaat alkavat olla käyttöikänsä päässä ja pian merkittävä asiakasturvallisuusriski.