Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ikä­Vih­reä Prunt­si- hanke päättyi

-

Ympäristöministeriön tukema IkäVihreä Pruntsi- hanke Kemissä on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli tehdä suunnitelma Pruntsin korttelialueen kehittämisestä ikä- ja muistiystävälliseksi asuinalueeksi, joka hyödyntää asuin- ja elinympäristön mahdollisuudet hyvinvoinnin edistäjänä kestävän kehityksen periaattein ja tarjoaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluita uudella tavalla.

Hanke oli jatkoa Kemin kaupungin Pruntsin alueen tarveselvitykselle. Asuinalueen ja palvelukorttelin kehittäminen kytkeytyi osaksi Kemin kaupungin Vihreä Kemi-strategiaa, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa sekä asumisen ja palveluiden rakenneuudistusta.

Hanketta toteutettiin eri hallintokuntien ja toimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa keskeisesti mukana olivat myös kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostot. Hankesuunnittelija koordinoi toimintamallin kehittämistä ja toimijaverkoston muodostumista. Suunnitteluun osallistui joukko kemiläisiä kyselyiden avulla ja hankkeesta viestittiin säännöllisesti kaupunkilaisille.

Hankkeen lopputuotoksena alueelle luotiin palveluita ja toimijoita koordinoiva, yhteisöllisyyttä edistävä toimintamalli.  Siinä käsiteltiin elinympäristön ja luonnon tarjoamaa voimaannuttavaa tukea kaupunkiympäristössä. Toimintamallia kehitettiin yhteistyössä alueen asukkaiden, heidän läheisten ja palveluiden käyttäjien kanssa. Verkostoa koordinoitiin ja ohjattiin keskitetysti. Hanke toteutettiin yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa.

Hankkeen toisena tuotoksena Kemin kaupunki teetti alueen yleissuunnitelman, joka yhdistää Pruntsin korttelit toimivaksi kokonaisuudeksi. Siinä kaksi korttelia yhdistyy viihtyisäksi, turvalliseksi ja ikäihmisten sujuvan arjen mahdollistavaksi, yhteisölliseksi asuinalueeksi, jossa palvelut ovat pääosin kävellen saavutettavissa. Aluesuunnitelman toteutti Sweco Infra & Rail Oy.

Aluesuunnitelmassa korostui viheralueiden lisääminen, eri rakennusten piha-alueiden yhdistäminen ja hyödyntäminen yhteisölliseen toimintaan. Suunnitelmassa liikkumisen turvallisuutta edistettiin Sauvosaaren kadun läpiliikenteen katkaisulla.

Myös Kemiläisten vanhusten asuntosäätiö teki samaan aikaan hankesuunnitelman uusien, esteettömien vuokra-asuntojen rakentamisesta vanhojen peruskorjattavien asuintalojen tilalle.

Tulevaisuudessa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat nykyistä paremmin toimijoiden synergian hyödyntäen.

Alueen toimijat muodostavat toimijaverkoston ja tarjoavat asukkaille mielekkään arjen mahdollistavia harrasteita tai kotiin annettavaa apua. Alueella tullaan jatkossa toteuttamaan monipuolisesti hyvinvointia ja kulttuuria tuottavia palveluita ja toimintoja, joihin kaupunkilaisten, asukkaiden ja heidän läheistensä on helppo osallistua.

Asukkaiden toivotaan kokevan olevansa osa yhteisöä, jossa heidän on mahdollisuus elää turvallista ja mielekästä arkeaan. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä Kemiin muita ikäystävällisiä asuinalueita.

Pruntsin alueen toimintamallia ylläpidetään ja kehitetään edelleen kaupungin eri toimialojen yhteistyönä sekä tulevien jatkokehittämishankkeiden avulla.