Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Kolumni
Tilaajille

Ihana it­se­näi­syys

Kysyin aikalaisilta, mitä itsenäisyys heille merkitsee. Otos oli pieni, ikähaitari kattoi kuitenkin naisia ja miehiä kolmikymppisistä liki yhdeksänkymmenen vuoden ikään ehtineeseen.

Vanhin muisti sodan synnyttämän kalvavan pelon, isän sotaan lähdön ja odotetun paluun, palaamatta jääneiden kalliit uhrit, mutta myös syvän ja jatkuvan ilon itsenäisyydestä. Isänmaanrakkaus hehkui hänen vastauksestaan.