Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alue tar­vit­see keu­la­ku­van

Tulevalle Lapin hyvinvointialueelle rakentuu monimutkaisia johtamisongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan koko alueen yhteinen tahtotila ja osaaminen. Iso kysymys on, luoko muutokseen liittyvä viestintä pelkoa ja epävarmuutta vai ratkaisukeskeisyyttä ja luottamusta?

Jos viestintä koetaan puutteelliseksi tai epäjohdonmukaiseksi, syntyy tyhjiö, joka täyttyy huhuilla. Ne rakentavat harvoin luottamusta.