Mainos

Hyvä head­hun­ting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Ta­voit­tee­na on mätsi, jossa kaikki voit­ta­vat”

Headhunting eli suorahaku tuo helpotusta rekrytointihaasteisiin. Hyvä headhunter tavoittaa myös ne huippuammattilaiset, jotka eivät etsi töitä. MPS käynnistää headhuntingin poikkeuksellisella tavalla.

Piia Pesola (vas.) ja Minna Moilanen jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan molempien työn kannalta tärkeästä aiheesta: rekrytoinnista.
Piia Pesola (vas.) ja Minna Moilanen jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan molempien työn kannalta tärkeästä aiheesta: rekrytoinnista.

On varhainen talviaamu, ulkona vielä pimeää ja kirpakka pakkanen. Sisällä siniharmaassa huoneessa tunnelma on sitä vastoin mitä lämpöisin. Pöydässä houkuttelevat kahvikupposet ja voisarvet.

Viihtyisyyden kruunaa iloisesti soliseva puhe. Piia Pesola ja Minna Moilanen jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan molempien työn kannalta tärkeästä aiheesta: rekrytoinnista.

Ensimmäisen kerran naiset kohtasivat melko tarkalleen vuosi sitten. Silloin keskusteltiin Piian tulevaisuudesta

Tutkimusmatka itseen – alku yhteistyölle

Minna työskentelee MPS:n Oulun yksikössä. MPS on kotimainen johtamiseen, muutoshallintaan ja strategisiin henkilöstöratkaisuihin keskittyvä yritys. Minna ja muut ”ämpsiläiset” ovat asiantuntijoita työsuhteiden elinkaaressa ja ihmisten työkäyttäytymisessä.

Yrityksen lukuisista palveluista tällä kertaa pöydällä on rekrytointi ja erityisesti headhunting eli suorahaku.

”Tutkimusmatka itseen”, Minna ja Piia kuvailevat yhteen ääneen hakijan kokemusta prosessista.

Viime keväänä Piia aloitti nykyisessä työssään Oulun Energian henkilöstöpäällikkönä. Minna oli rekrytoimassa häntä tehtävään osana MPS:n suorahakupalvelua.

Sittemmin Piia on itse hyödyntänyt MPS:n suorahakua ja laaja-alaista ammattitaitoa rekrytoidessaan henkilöitä johdon ja asiantuntijan tehtäviin Oulun Energiaan.

”Olemme yhteyksissä Minnan kanssa, jos ei nyt ihan joka viikko, niin ainakin joka toinen”, Piia nauraa.

Herättelyä syvemmällä tasolla

Minna käyttää MPS:n ja asiakasyritysten välisestä tiiviistä rekrytointiyhteistyöstä sanoja kumppanuus ja rinnalla kulkeminen. Yhteistyö perustuu hänen mukaansa aitoon haluun auttaa ja onnistua rekrytoinnissa. Parhaan henkilön löytämisen lisäksi tavoitteena on vähentää asiakkaan työtä muun muassa huolehtimalla rekrytoinnin vaatimista taustatöistä, ehdokkaiden määrällisestä karsinnasta, prosessin aikataulutuksista sekä viestinnästä.

”Teidän vahvuutenne ovat ehdottomasti ennakointi, avoimuus ja ketteryys”, Piia summaa.

Piia Pesolalla (vas.) on selkeä näkemys, miksi hyödyntää rekrytoinneissa headhuntingia eli suorahakua. Yhteistyökumppanina Minna Moilanen MPS:n Oulun tiimistä.
Piia Pesolalla (vas.) on selkeä näkemys, miksi hyödyntää rekrytoinneissa headhuntingia eli suorahakua. Yhteistyökumppanina Minna Moilanen MPS:n Oulun tiimistä.

Asiakkaana Piia pitää tärkeänä, että rekrytointiprosessin vetovastuu on nimenomaan MPS:llä:

”Esimerkiksi haastattelussa voin itse halutessani keskittyä kuuntelemiseen ja analysoimiseen. Pystyn luottamaan siihen, että ammattilainen hoitaa kokonaisuutta.”

Samalla MPS tuo rekrytointiin uudenlaisia näkökulmia.

”Rekrytointiammattilaisen kanssa pääsee usein syvemmälle tasolle. Hän huomaa asioita, joita itse voisi ohittaa, ja herättelee ajattelemaan muitakin näkökulma kuin niitä, joka tulevat meiltä yrityksestä sisältäpäin.”

Ulkopuolinen näkökulma auttaa laajentamaan katsetta yksittäisen toimenkuvan osasista siihen, mitä tarvitaan tiimin, yksikön ja koko yrityksen kannalta. Minnan mukaan tehtävän ja profiilin määrittely on alussa tärkeä keskustelu, joka sitten kuljettaa rekrytoinnin kriteerejä läpi prosessin.

”Tällainen matka kasvattaa kaikkia”, Piia kiteyttää.

Kun tarvitaan parhaat osaajat

MPS:n rekrytointipalvelu jakaantuu kahteen pääosaan: Ilmoitushaku toimii, kun kiinnostavia ja potentiaalisia työnhakijoita on paljon. Suorahakua Minna suosittelee hyödyntämään Oulun Energian tavoin, kun haussa on henkilö asiantuntijatehtäviin tai johtoon ja osaamisvaatimus tai työpaikan sijainti on haasteellinen.

”Suorahaun kautta löytyy parhaat osaajat, myös ne, jotka eivät välttämättä hae töitä”, Piia komppaa.

Piia itsekään ei ollut hakemassa uutta työtä eikä ollut huomioinut avonaista työpaikkaa, kun Minna otti häneen yhteyttä. Henkilökohtainen rekrytointiprosessi oli Piialle myös hyvä muistutus siitä, että rekrytointi vaatii aikaa ja kypsyttelyä.

”Oma kiinnostukseni kasvoi koko ajan prosessin edetessä sekä toimenkuvaa että Oulun Energiaa kohtaan”, Piia sanoo.

On Minnan vuoro kompata Piiaa ja muistuttaa työnantajia työnantajamielikuvan tärkeydestä:

”Kun ihminen miettii työpaikan vaihtoa, hän puntaroi tehtävän lisäksi myös työnantajaa. Oulun Energiasta on helppo kertoa hyvää. Siellä ihmiset ovat viihtyneet. Piian arvot tuntuivat vastaavan Oulun Energian arvoja yhdessä, innolla ja vastuullisesti.”

Tämä porukka tietää paljon työsuhteiden elinkaaresta ja ihmisten työkäyttäytymisestä. MPS:n pohjoisin tiimi työskentelee Oulusta käsin.
Tämä porukka tietää paljon työsuhteiden elinkaaresta ja ihmisten työkäyttäytymisestä. MPS:n pohjoisin tiimi työskentelee Oulusta käsin.

Ihmisläheisesti ja toista kunnioittaen

MPS:n suorahakuprosessissa erityistä ovat ns. research-tiimit eli viiden kuuden ammattilaisen porukka, joka etsii hyviä ehdokkaita kumppaninsa tarvitsemaan tehtävään.

”Meillä taustatyö ei ole vain yhden henkilön varassa”, Minna kiteyttää ja jatkaa, että lopputuloksena on usein pitkä lista, jossa voi olla jopa 30–50 nimeä.

Ehdokkaita karsitaan ja haastatteluun pyydetään vain murto-osa. Rekrytointiyhteistyössä MPS:n kanssa hyödynnetään myös monimenetelmällisiä henkilöarviointeja.

”Henkilöarvioinneilla varmistamme henkilön sopivuutta tehtävään peilaten häntä aiemmin määriteltyihin onnistumisen kriteereihin. Arviointi on monimenetelmäinen, eli siinä käytetään useampia työkäyttäytymistä mittaavia menetelmiä. Arvioinnin toteuttajalla on aina testimenetelmien sertifioinnit”, Minna avaa.

Prosessia, omaa työtään ja MPS:n tapaa toimia Minna kuvailee ihmislähtöiseksi ja yksilöä arvostavaksi. Hän pyrkii saamaan keskusteluun positiivisen ja luottavaisen ilmapiirin.

”Tavoite on, että ihminen voisi olla avoin ja rehellinen kertoessaan itsestään ja osaamisestaan. Tärkeää on löytää mätsi, jossa voittavat kaikki: uusi ihminen, tehtävä ja työnantaja.”

Entä minkälainen oli Piian henkilökohtainen kokemus toimintatavasta työnhakijana?

”Sillä on iso merkitys niin hakijalle kuin työnantajalle, kun kaikkia kohdellaan yksilöinä ja kunnioittaen. Minna osasi hienosti luoda avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin. Itsellä oli hyvä olla ja helppo keskustella. Kaikki tuntui soljuvan hyvin.”

Mitä suorahaku on?

Suorahaku

  • ratkaisu etsiessäsi henkilöitä osaamisvaatimusten tai työpaikan sijainnin kannalta haasteellisiin asiantuntija- tai keskijohdon tehtäviin
  • tavoittaa henkilöt, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta tehtävää
  • hakukriteerit määritellään yhdessä asiakkaan kanssa

Oletko kiinnostunut rekrytointipalveluista? Lue lisää MPS:n rekrytointipalveluista.

Lue lisää MPS:n suorahausta.

MPS Career Oy

MPS

  • kansainvälisesti toimiva suomalainen johtamisen, muutoshallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija
  • 150 henkilöä Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä
  • Oulussa vuodesta 1985

Tämä porukka työskentelee rintarinnan MPS:n pohjoisimmassa tiimissä