Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Lapin Kansan kalakilpailu: Suuria ahvenia ja hurjia har­juk­sia

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Huoli pal­ve­lui­den kar­kaa­mi­ses­ta ai­heel­li­nen

Sote-palveluiden rahoituksen riittämättömyys alkaa konkretisoitua. Lapin hyvinvointialueen (Lapha) väestömäärään suhteutettu alijäämä on jo maan huippua. Päätöksenteon fokus on painottunut erikoissairaanhoitoon Länsi-Pohjan ongelmallisen Mehiläis-sopimuksen ja Lapin keskussairaalan ylimitallisen laajentamisen myötä.

Valtakunnallisesti kustannusten hallintaa haetaan terveyskeskusten ja palveluasumisyksiköiden sulkemisilla. Karttaharjoituksia tehdessä kannattaa muistaa maantiede. Palveluverkon karsinnan kärjessä kulkevat Pirkanmaa ja Satakunta, jotka ovat pinta-alaltaan ison lappilaiskunnan kokoluokkaa.

Suomessa on vahva usko keskitettyjen palveluitten kustannustehokkuuteen. Näkemys on poikkeava verrattuna valtaosaan EU-maista, joissa perusterveydenhuolto tuotetaan lähipalveluina pienissä yksiköissä. Tämä potilastuntemuksen varmistava järjestelymalli on arvioitu parhaaksi asiakastyytyväisyyden, vaikuttavuuden sekä kokonaiskustannusten suhteen.

Laphan väestöstä kolmannes asuu harvaan asutetun alueen kunnissa. Palveluverkon karsinnalla saavutettaisiin korkeintaan niukat lyhyen tähtäimen säästöt ja riittämättömät palvelut eniten palveluita tarvitseville.

Palveluverkon karsimisen perusteleminen etäpalveluin tai liikkuvin palveluin on tässä kehitysvaiheessa vähintään ennenaikaista. Uusien toimintojen toimivuus ja vaikuttavuus pitää varmistaa Lapin olosuhteissa ennen korvattavien palveluitten lopettamista. Matkakustannukset tulee huomioida rehellisesti. Osaoptimoinnin mahdollisuus loppuu Kelan matkakorvausten siirtyessä hyvinvointialueelle.

Seudullinen tahto palveluitten nykytilan säilyttämiseen on Länsi-Pohjassa vahva. Rovaniemen alimitoitettuja peruspalveluita joudumme uhkasakkojen saattelemina kehittämään. Raskas LKS:n investointiohjelma rasittaa taloutta pitkään. Joutuuko harvaan asutetun alueen kuntien väestö kantamaan kohtuuttoman ison osan säästötalkoista?

Sote-keskuksia tulee kehittää hallitusti ja pitkäjänteisesti. Paniikkiratkaisuilla rikomme pysyvästi toimivat, alueellisesti kattavat palvelut. Hyvinvointialueen tärkein velvoite on riittävien ja tasapuolisten palveluitten tuottaminen.

Kirjoittaja on Lapin aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen (kesk./sit.).