Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ho­vi­oi­keus pa­laut­ti ka­las­tus­kiis­tan kä­rä­jä­oi­keu­teen –  Kaup­pa­kir­jan ehdot pun­ni­taan Mat­ka­kos­ken lip­po-oi­keut­ta rat­kot­taes­sa

Matkakosken kalastusoikeutta koskeva kanne tulee uudelleen Lapin käräjäoikeuden käsittelyyn. Rovaniemen hovioikeus on palauttanut Matkakosken kalastusoikeutta koskevan kanteen käsittelyn käräjäoikeuteen. 

Hovioikeuden ratkaisun mukaan kiista kalastusoikeudesta on ratkaistava kanteessa vedotun kauppakirjan vuoksi sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan. Lapin käräjäoikeus ratkaisi asian alunperin kiinteistönmuodostamislain perusteella ja jätti kanteen käsittelemättä.