Lukijalta
Mielipide

Hoidolla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen

Lapsen saannin esteenä voivat olla myös terveydelliset syyt. Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS) ja endometrioosi ovat yleisimmät naisesta johtuvat lapsettomuuden syyt. Molempia sairastaa 10–15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista (reilut 400 000). Heistä yli puolet joutuu kohtaamaan lapsettomuuden.

Meidän tulisi kiinnittää huomiota hedelmällisyyden turvaamiseen varhaisella diagnosoinnilla ja oikea-aikaisella hoidolla. Endometrioosissa diagnoosiviive on 6–9 vuotta ja PCOS:ssa diagnoosi saadaan usein vasta lapsettomuushoitojen yhteydessä. Lisäksi endometrioosin vuosittaiset kustannukset ovat noin 1,5 miljardia euroa eli saman verran kuin astman tai diabeteksen hoidon kustannukset. Ruotsin Socialstyrelsenin tutkimus on osoittanut, että mitä varhaisemmassa vaiheessa endometrioosidiagnoosi voidaan tehdä ja tarpeen vaatima hoito antaa, myös sairaudesta koituvat valtion taloutta kuormittavat kustannukset laskevat.