tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Hin­ta­ta­so oli Suo­mes­sa viime vuonna Eu­roo­pan kah­dek­san­nek­si korkein – Muihin Poh­jois­mai­hin ver­rat­tu­na hin­ta­ta­so kui­ten­kin al­hai­sin

Muihin Pohjoismaihin verrattuna hintataso Suomessa oli kuitenkin alhaisin.

Helsinki

Kotitalouksien ostamien hyödykkeiden hintataso oli viime vuonna Suomessa Euroopan kahdeksanneksi korkein, kertoo Tilastokeskus. Muihin Pohjoismaihin verrattuna hintataso Suomessa oli kuitenkin alhaisin.

Kaikkiaan selvityksessä oli mukana 37 maata, joista kalleimmat kuluttajahinnat löytyivät Sveitsistä ja edullisimmat Turkista.

Tiedot perustuvat EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin koordinoimaan hintatasovertailuun. Tilastokeskus kokosi Suomea koskevan hinta-aineiston.

Suomen hintataso ylitti EU-keskiarvon 26 prosentilla. Tanska, Islanti sekä Norja ylittivät EU-keskiarvon noin 40 prosentilla ja Ruotsi 30 prosentilla.

Kalleimmista maista Sveitsi, Norja ja Islanti eivät ole EU-jäsenmaita. Suurin osa edullisimmista maista sijaitsee Balkanin alueella. EU-jäsenmaista kallein hintataso oli Tanskassa ja halvin Romaniassa.

Suomessa suhteellisesti kalleimmat tuotteet ovat vertailun mukaan alkoholijuomat ja tupakka. Myös ravintola- ja majoituspalvelut ovat Suomessa verrattain hinnakkaita.

Energian hinnat jäävät Suomessa alle EU-keskiarvon. Tietoliikenteen ja viihde-elektroniikan hinnat edustavat EU-keskiarvon tasoa.

Verot johtavat suuriin eroihin alkoholin ja tupakan hinnoissa

Alkoholijuomien ja tupakan hintatasoissa erot maiden välillä olivat suuria verojen vuoksi. Norjassa ja Islannissa alkoholin ja tupakan hintataso on noin nelinkertainen verrattuna Euroopan halvimpiin maihin Pohjois-Makedoniaan ja Turkkiin.

Erot hintatasoissa ovat selviä myös palveluita sisältävissä hyödykeryhmissä. Syynä ovat suuret erot työvoimakustannuksissa. Esimerkiksi ravintola- ja hotellipalveluissa kalleimpien maiden hintataso on noin nelinkertainen huokeimpiin maihin verrattuna.

Yhtenäisin hintataso on viihde-elektroniikassa, kodinkoneissa sekä ajoneuvoissa, joissa kaikissa kansainväliset tuotemerkit hallitsevat markkinoita.

Vertailussa on mukana noin 2 400 tuotetta. Vertailun hinnat on kerätty vuosina 2018–2020.