Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Kulttuuri: Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

Hel­sin­gin Sa­no­mien so­ti­las­tie­dus­te­lu-jut­tu syy­te­har­kin­taan, KRP epäilee tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­ses­ta viittä HS:n työn­te­ki­jää

Esitutkinta Helsingin Sanomien vuonna 2017 julkaisemaa juttua Puolustusvoimien viestikoelaitoksesta valmistui. Tutkinnan perusteella tietoa ei hankittu lainvastaisin keinoin.

Keskusrikospoliisi jatkaa edelleen tutkintaa siitä, miten salassa pidettäväksi määrätty aineisto päätyi Helsingin Sanomien toimittajille.
Keskusrikospoliisi jatkaa edelleen tutkintaa siitä, miten salassa pidettäväksi määrätty aineisto päätyi Helsingin Sanomien toimittajille.
Kuva: Joel Maisalmi

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka kohdistui Helsingin Sanomien (HS) julkaisemaa artikkelia Puolustusvoimista.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että toimituksessa on käsitelty Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäväksi määrättyä aineistoa. Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta epäillään viittä henkilöä.

– Osa salassa pidettävästä tiedosta julkaistiin suunnitellun mahdollisen juttusarjan ensimmäisessä osassa, muita valmisteltuja juttuja Helsingin Sanomat ei julkaissut esitutkinnan käynnistyttyä, kertoo tutkinnanjohtaja Kai Käkelä tiedotteessa.

Esitutkinnan perusteella ei kuitenkaan epäillä, että salassa pidettävää tietoa olisi hankittu lainvastaisin keinoin.

Pakkokeinojen arviointi hidasti tutkintaa

Tutkinta liittyy lehden vuonna 2017 julkaisemaan juttuun. Se koski Tikkakoskella sijaitsevaa Puolustusvoimien viestikoekeskusta ja sen toimintaa sekä mahdollista valvontaoikeuksien kasvattamista.

Keskusrikospoliisi selvitti, julkaistiinko artikkelissa tietoa, joka on määrätty salaiseksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.

Tutkinnassa käytettiin pakkokeinoja, kuten toimittajien tietokoneiden takavarikointia. Keinoja käsiteltiin sittemmin useissa oikeusasteissa aina Korkeinta oikeutta mylden. Käkelä pitää pakkokeinojen lainmukaisuuden arviointia hyvänä asiana, vaikka se on pidentänyt esitutkinnan kestoa.

– Esitutkintaa on alusta asti pyritty korostuneesti suorittamaan siten, ettei mahdollinen lähdesuoja vaarantuisi, hän painottaa.

Aineisto liikkeitä koskeva esitutkinta yhä kesken

Juttu siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan Valtakunnansyyttäjälle. Syyttäjänä toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Sen sijaan toinen asiaan liittyvä esitutkinta on edelleen kesken.

Tämä koskee sitä, miten turvaluokiteltu ja salassa pidettävä aineisto on päätynyt Helsingin Sanomien toimittajien haltuun. Tutkinta on tarkoitus saada valmiiksi lähikuukausina.