Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus pysytti Soklin kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­van osit­tain voi­mas­sa

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi pääosin Savukoskelle suunnitellun Soklin fosforikaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevat valitukset. Hallinto-oikeus kuitenkin hyväksyi valituksen ja kumosi päätöksen siltä osin kuin se koski Yara Suomi Oy:n Pierkulin alueelle suunnittelemaa kaivostoimintaa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2018 antamasta lupapäätöksestä valitti 12 valittajatahoa ja -ryhmää, jotka olivat yksityisiä henkilöitä, luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistyksiä, kalatalousalueita, osakaskuntia ja paliskunta. Myös luvan hakija valitti muutamasta lupamääräyksestä.