Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Sie­ri­län va­li­tuk­set ja vah­vis­ti Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ko­ne­ase­ma­ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­lu­van

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset ja vahvisti Rovaniemen kaupungin Kemijoki Oy:lle myöntämät luvat, jotka koskevat Sierilän voimalaitoksen koneasemarakennuksen rakentamista.

Sen sijaan hallinto-oikeus palautti tulvaluukkuaseman yhteyteen tulevaan rakennukseen liittyvän poikkeamisluvan Rovaniemen kaupungille uudelleen käsiteltäväksi. Tähän rakennukseen on suunniteltu sijoitettavan tulvaluukkujen tarvitsemat ohjaus- ja valvontalaitteet. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.