Haa­vis­ton ja kon­su­li­pääl­li­kön ker­to­muk­sis­sa ris­ti­rii­to­ja –pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta pyytää li­sä­sel­vi­tyk­siä ul­ko­mi­nis­te­riös­tä

Perustuslakivaliokunta kuuli ulkoministeri Pekka Haavistoa ja konsulipäällikkö Pasi Tuomista pitkään kuusituntiseksi venyneessä kokouksessaan.

Helsinki
Ulkoministeri Pekka Haavistoa kuultiin yli kaksi tuntia perustuslakivaliokunnassa.
Ulkoministeri Pekka Haavistoa kuultiin yli kaksi tuntia perustuslakivaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunta ei saanut vielä tiistaina selvyyttä asioihin tutkiessaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkatoimien laillisuutta al Hol- jupakassa. Valiokunta kuuli sekä Haavistoa että kiistan toista osapuolta, konsulipäällikkö Pasi Tuomista.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) sanoi kokouksen jälkeen, että kuultujen kertomuksissa oli ristiriitaisuuksia. He olivat toimittaneet kokoukselle kirjallista aineistoa ja olivat kumpikin pari tuntia valiokunnan kuultavina.

– Kokouksessa tuli myös paljon tietoa aineistosta, jota valiokunnalla ei tässä vaiheessa ollut vielä käytettävissä. Sen takia valiokunta päätti pyytää vielä lisäselvityksiä ulkoministeriöstä, Ojala-Niemelä kertoi.

Selvityspyyntö koskee muun muassa päätösasiakirjoja ja sähköpostiliikennettä.

Perustuslakivaliokunta ei ole vielä tiistaina tehnyt ratkaisua mahdollisen esitutkinnan suorittamisesta. Ratkaisu tehdään vasta myöhemmin tapahtuvien asiantuntijakuulemisten jälkeen.

Perustuslakivaliokunta kuuli tiistaina myös valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea.

Ojala-Niemelän mukaan valtakunnansyyttäjänviraston edustajien näkemys on ratkaisevassa asemassa, kun valiokunta päättää, pyytääkö se esitutkinnan järjestämistä vai ei. He eivät vielä tiistain kokouksessa ottaneet siihen kantaa.

– He olivat sitä mieltä, että esiselvitystä on valiokunnan omasta toimesta vielä jatkettava, ennen kuin mennään mahdolliseen esitutkintaan

Asiakirjat salattiin

Perustuslakivaliokunta kokoontuu puimaan asiaa seuraavan kerran 6. helmikuuta. Silloin se käsittelee ministeriöstä pyydettyjä lisäselvityksiä.

Tiistaina valiokunta käsitteli jupakkaa ruokatauko mukaan lukien kuusi tuntia. Sekä Haavisto että Tuomista kuultiin erikseen yli kaksi tuntia.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sanoi, että perustuslakivaliokunta on varannut riittävästi aikaa al Hol-jupakan käsittelyä varten.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sanoi, että perustuslakivaliokunta on varannut riittävästi aikaa al Hol-jupakan käsittelyä varten.

Kumpikaan ei suostunut kommentoimaan asiaa perustuslakivaliokunnan oven ulkopuolella päivystäneille toimittajille.

Ojala-Niemelän mukaan valiokunta sai kokoukseensa värikkäitä kertomuksia asioiden kulusta. Valiokuntaa kuulee 12. helmikuuta hallinto-oikeuden asiantuntijoita ja virkarikosasioista kuultavia asiantuntijoita ja seuraavana päivänä rikosoikeuden asiantuntijoita.

Valiokunnan asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun perustuslakivaliokunnan mietintö valmistuu.  Asiakirjat päätettiin pitää Ojala-Niemelän mukaan salassa myös sen takia, että molemmat asianosaiset sitä pyysivät.

Osa asiakirjoista pysyy ilmeisesti salaisina myös mietinnön julkistamisen jälkeen.

Epäilyjä painostamisesta

Haaviston toimia perustuslakivaliokunnassa tutkitaan opposition kymmenen kansanedustajan tekemän muistutuksen perusteella. Sen on allekirjoittanut viisi perussuomalaisten, neljä kokoomuksen ja yksi kristillisdemokraattien kansanedustaja.

He pyysivät tutkimaan, onko Haavisto painostanut viranhaltijoita tekemään lainvastaisia päätöksiä.

Lisäksi he haluavat selvitettävän, onko Haavisto menetellyt lainmukaisesti al-Holin erityisedustajan nimittämisessä ja konsulipäällikön tehtävien muuttamisessa sekä jättäessään asian tuomatta valtioneuvoston yleisistuntoon. Valtioneuvosto päätti lasten kotiuttamisesta vasta joulukuussa, minkä jälkeen kaksi orpolasta tuotiin leiriltä Suomeen.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe saapuivat perustuslakivaliokunnan kuultavaksi.
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe saapuivat perustuslakivaliokunnan kuultavaksi.

Haavisto sai toiminnastaan eduskunnan luottamuslauseen välikysymysäänestyksessä joulun alla. Se koskee poliittista luottamusta.

Muistutus koskee Haaviston toiminnan juridista selvittämistä. Hän on itse aiemmin todennut ulkoministeriön virkamiesjohdon sanoneen, että kaikki on tapahtunut lain ja pykälien mukaan.

Kaksi aiempaa tapausta kohdistui pääministeriin

Aiemmin 2000-luvulla perustuslakivaliokunta on käsitellyt ministerivastuuasiana kahden entisen pääministerin Matti Vanhasen (kesk.) ja Jyrki Kataisen (kok.) virkatoimien laillisuutta.

Vanhasen tapauksessa suoritettiin esitutkinta. Perustuslakivaliokunta totesi hänen rikkoneen tuottamuksellisesti virkavelvollisuuttaan, kun hän pääministerinä oli osallistunut raha-avustusten jakamiseen Nuorisosäätiölle, jolta oli saanut vaalitukea. Kyse ei kuitenkaan ollut törkeästä huolimattomuudesta, minkä takia syytettä valtakunnanoikeudessa ei nostettu.

Kataisen tapauksessa perustuslakivaliokunta päätti ilman esitutkintaa, ettei ollut syytä epäillä hänen menetelleen lainvastaisesti, kun Pekka Himasen yhtiöltä hankittiin kilpailuttamatta 700 000 euron hintainen tulevaisuusselvitys.

Kommentti
Al Holista jää tahra nuhteettomaan Haavistoon – ristiriitaiset lausunnot vaikeuttavat tilannetta
Kirsi Turkki

Pekka Haaviston (vihr.) nuhteettomaan julkiseen kuvaa jää ikävä tahra, kun perustuslakivaliokunta tutkii hänen virkatoimiensa laillisuutta al Holin kotiuttamispäätöksissä. Tilanne vaikeutui tiistaina, kun valiokunnan kuultava olleiden Haaviston ja konsulipäällikkö Pasi Tuomisen lausunnoissa ilmeni ristiriitoja, ja valiokunta joutuu pyytämään lisäselvityksiä ulkoministeriöstä.

Joulukuussa alkanut tutkinta jatkuu pitkään kevääseen ja Haaviston kannalta ikävä asia pysyy julkisuudessa. Se oli osaltaan myös opposition kansanedustajien tarkoitus, kun he tekivät Haaviston toimista muistutuksen perustuslakivaliokunnalle.

Haaviston ansiolista politiikassa on pitkä. Viime keväänä hän oli kyselyjen suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Vihreät oli Haaviston johdolla eniten kannatustaan lisännyt puolue huhtikuun eduskuntavaaleissa. Haavisto oli Alma Median syksyn kyselyssä ylivoimainen suosikki Sauli Niinistön seuraajaksi tasavallan presidenttinä.

Nyt vihreät menettää Ylen mittauksen mukaan kannatustaan ja suosiota syö Haavistoa ympäröivä al Hol -kohu. Haavisto selvinnee kohusta hallituspuolueiden tuella, mutta hänen uraansa ja mahdollisuuksiinsa vuoden 2024 presidenttipelissä Al hol -tutkinta hankaloittaa.

Käsittely

Ministerivastuuasia

Valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuuden tutkinta eduskunnan perustuslakivaliokunnassa voidaan panna vireille:

1) oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella;

2) vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella; sekä

3) eduskunnan muun valiokunnan perustuslakivaliokunnalle esittämällä tutkintapyynnöllä.

Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan ryhtyä tutkimaan valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainmukaisuutta.

Syytteen nostamisesta päättää eduskunta.

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Syyte käsitellään valtakunnanoikeudessa.

Syytettä valtioneuvoston jäsentä vastaan ajaa valtakunnansyyttäjä.