Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Haak­si­rik­ko­ja ja ku­rit­to­mia luot­se­ja - Pe­rä­me­ren alueen me­ren­käyn­nin his­to­riaa kootaan kir­jak­si

Kemiläinen Lauri Hänninen on ollut apuna kirjaprojektissa melkein alusta asti, sillä hänen suvussaan on ollut kuuluisia luotseja ja majakkamestareita. Pekka Väisänen on kiitollinen kaikesta avusta, mitä paikalliset ovat Majakkaseuralle tarjonneet.
Kemiläinen Lauri Hänninen on ollut apuna kirjaprojektissa melkein alusta asti, sillä hänen suvussaan on ollut kuuluisia luotseja ja majakkamestareita. Pekka Väisänen on kiitollinen kaikesta avusta, mitä paikalliset ovat Majakkaseuralle tarjonneet.
Kuva: Suvi Pirinen

Tiesitkö, että Ajoksessa sijaitsi aikoinaan koko Suomen kurittomin luotsiasema? Tai että Kemin kirkko on Suomen viimeinen edelleen merimerkkinä toimiva kirkko? Nämä, ja monet muut Perämeren merenkulkuun liittyvät tarinat ovat luettavissa Suomen Majakkaseuran syksyllä julkaistavasta kirjasta Perämeri – 500 vuotta meritietä pohjoiseen. Kirjaan on kerätty materiaalia kahden vuoden ajan, nyt käynnissä on viimeistelyvaihe. Majakkaseura vierailee kesän aikana Perämeren rannikkokaupungeissa markkinoimassa kirjaa, viime viikolla tapahtuma järjestettiin Kemissä.

– Kirja on kattava historiateos Perämeren merenkulusta nähtynä merimerkkien, luotsauksen ja haaksirikkojen näkökulmasta. Olemme keränneet historiallista aineistoa maakunta- ja kansallisarkistoista sekä Ruotsin kansallisarkistosta. Jonkin verran olemme saaneet myös paikallisilta ihmisiltä aineistoa, mutta luotamme enemmän arkistotietoihin kuin suulliseen perinteeseen, kertoo kirjan tuottajana toimiva Pekka Väisänen Suomen Majakkaseurasta.