Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tilaajille

GTK kerää maa­pe­rä- ja ve­si­näyt­tei­tä Kit­ti­läs­sä ja So­dan­ky­läs­sä – ta­voit­tee­na on sel­vit­tää useiden eri al­ku­ai­nei­den taus­ta­pi­toi­suu­det maa­pe­räs­sä

GTK kerää maaperä- ja vesinäytteitä Kittilässä ja Sodankylässä. Maaperänäytteet otetaan lapiolla alle metrin syvyyteen ulottuvista kuopista, ja näytteenoton jälkeen kuoppa täytetään ja peitetään.
GTK kerää maaperä- ja vesinäytteitä Kittilässä ja Sodankylässä. Maaperänäytteet otetaan lapiolla alle metrin syvyyteen ulottuvista kuopista, ja näytteenoton jälkeen kuoppa täytetään ja peitetään.
Kuva: GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydentää geokemian tietokantaansa ottamalla maaperä- ja vesinäytteitä 27. kesäkuuta ‒ 30. syyskuulta Kittilän ja Sodankylän kuntien alueella. Näytteitä kerätään Tepsan kylän itäpuolella ja Jeesiön kylän pohjoispuolella sekä Sukuvaaran, Saittavaaran ja Huutovuoman ympäristössä.

Maaperänäytteet otetaan lapiolla alle metrin syvyyteen ulottuvista kuopista, ja näytteenoton jälkeen kuoppa täytetään ja peitetään.