Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Gilb­besjávr­ris čuvvot ko­ro­na­di­li nuppás­tu­said

Mánnodaga Gilbbesjávrri fitnodateaiggádat vurde ráfálaččat mo koronavirusa leavvan čuohcá gili ealáhusaide.

Gilbbesjávrri fitnodateaiggádat vuorddašit gosa guvlui koronadilli jorggeha.
Gilbbesjávrri fitnodateaiggádat vuorddašit gosa guvlui koronadilli jorggeha.
Kuva: Elle Máret Labba


Mátkeealáhuseaiggát ja boazodoalli Nils-Matti Vasara vástida telefovdnii movttegis jienain vaikko olles máilmmi savnnjaša covid-19 virus. Son bargá ealáhusain mii lea eanemusat rašes dilis juste dál.

– Olgoriikkalaččat leat daid maŋemuš beivviid šluhtten mátkkiid, muhto orru leamen ahte suopmelaččat leat ain mátkkošteame Gilbbesjávrái nu mo sii leat plánen, lohká Kilpisjärvi Tunturimajat oamasteaddji Vasara.

– Ferte mannat ovddos guvlui ain ovtta beaivvi hávális ja geahččat mo dilli ovdána. Dáppe ii leat vel makkárge panihkka gal ja ferte váldit ášši gulul. Mun lean juste boahtán ealu biebmamis ja finihin seammás biebmogávppis ja bensiidnastašuvnnas, joatká son.

Kilpisjärvi Tunturimajas lea idjadankapasitehta 90 olbmui.

– Mis leat idjadanbarttat ja iglut. Ja vel boradanfálaldat min gussiide geat orrot Peerajávrris, čilge son.

Norgalaččat jávkan

Olbmot leat mu dieđu mielde dearvan iige oktiige leat vel njommon koronadávda, lohká Kilpishalli biebmogávppi oamasteaddji Mikko Rousu.

– Mis ledje vahkkoloahpas gávppašeaddjit seamma olu nu mo lávejit, muhto dál leat gal norgalaččat jávkan, Rousu joatká.

Sivvan dása lea Norgga stáhta mearrádus man mielde girdišiljut ja hápmanat galget belohahkii giddejuvvot mánnodaga 16. njukčamánus. Juos norgalaččat dán beaivemeari maŋŋel fitnet olgoriikkas, nu mo Suomas, de šaddet 14 beaivái errenáigái go máhcahit fas ruovttoluotta Norgii.

Gávpeolmmái Rousu ii leat vel dahkan dađi eanet mearrádusaid makkár rievdadusaid sii bohtet dahkat beaivválaš doaimmaide.

– Dát ii leat máilmmiloahppa. Ja lihkus diehtu bođii buori áiggis ovdal beassážiid. Dat lea min bajimus sesoŋŋaáigodat ja mii eat lean vel ollen dahkat gálvodiŋgojumiid nu guhkás, jeađđašuvvá Rousu. Son maid váldá áššiid gulul ja diehtá ihttin buorebut guđe guvlui dál mannát.

Lapin Kansa Ságat bivddii Gilbbesjávrri tuollostašuvnna jođiheaddji Marjut Muotkajärvi kommenteret koronadili, muhto son ii háliidan searvat jearahallamii.

Čuohcá garrasit mátkeealáhussii

Davvi-Suoma mátkeealáhus gillá lossadit go olgoriikkalaš turisttat leat jávkan.

Girdinfitnodagat leat juo kritihkalaš dili vuolde. Finnair lea unnidan girdinkapasitehtas juo 90 % ja attán seammás boađusváruhusa. Dábálaččat Finnair dahká 12.000 girdimátkki mánus, muhto njukčamánu álggus fitnodat lea plánen dahkat dušše 1.600 mátkki.

Norwegian áigu bidjat 90 % bargiin virgelupmui.

Nu guhká go máilmmidilli eallá beaivvis beaivái, lea váttis árvalit vuos loahpalaš váikkuhusaid. Davvi-Suoma mátkeealáhussii stuorámus váikkuhusa dán rádjái lea dagahan kiinnálaš turisttaid jávkan.

Visit Finland Business -ovttadaga dutkamuša mielde jagis 2018 kiinnálaččat bukte Supmii 413 miljovnna euro.

Mikä?

Kilpisjärven yrittäjät seuraavat koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta

Ulkomaalaiset matkailijat ovat kaikonneet Kilpisjärveltä. Kotimaiset matkailijat edelleen tulossa paikkakunnalle.

Kaupankäynti Norjan rajalta on pysähtynyt Norjan valtion asettamien uusien matkustussääntöjen vuoksi.

Paikalliset yrittäjät seuraavat päivittäin muuttuvan tilanteen kehittymistä.

Lapin matkailu on vaikeuksissa ulkomaalaisten matkailijoiden peruutuksista.

Suomen lentoliikenteeseen tuntuvia muutoksia matkustusrajoitusten vuoksi.