Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Geas­se­kum­me­kampánj­ja kon­do­mat golmma sá­me­gil­lii

Sámedikki nuoraidráđi fáddán leat dán jagi seksuáladearvvasvuođaáššit.

Fáttá olis nuoraid gaskavuođas dovdojuvvon Geassekummekampánjja kondomat jorgaluvvojit Suomas hállon golmma sámegillii. Dilálašvuođas juogaduvvojit geassekummet, kesikumi dahje ǩieʹsskumi.

Maiddái kampánjii gullevaš Ráhkistanmeašttir -seksuáladearvvasvuođajearahallama sáhttá dahkat sámegillii.

Geassekummekampánja muitala nuoraide kondoma geavaheami dehálašvuođas. Kampánja muittuha, ahte buohkain galggašedje leat seammát seksuálavuoigatvuođat ja vuolggasajit geavahit eastadeami sihke oažžut dieđuid dorvvolaš eastadeamis.

Sámegielat Geassekummet leat oažžumis nuoraidráđi ordnen dáhpáhusain sihke eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusas Ijahis Ijas.

Kampánnjas leat mielde YleX, Suoma Rukses Ruossa, Álbmotlihttu, Borasdávdasearvvit ja Soalddátruovttolihttu. Sosiála- ja dearvvasvuođaministeriija doarju kampánjja. Kampánjja áigge juhkkojit 220 000 geassekumme sierra dáhpáhusain.

Tästä on kyse

Kesäkumikampanjan kondomit kolmelle saamen kielelle

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston teemana on tänä vuonna seksuaaliterveysasiat. Teemaan liittyen nuorten keskuudessa tunnetun Kesäkumikampanjan kondomit kääntyvät kolmelle Suomessa puhutulle saamen kielelle.

Myös kampanjaan kuuluvan Naimamaisteri -seksuaaliterveyskyselyn voi suorittaa saameksi.

Saamenkielisiä Kesäkumeja on saatavilla nuorisoneuvoston järjestämissä tapahtumissa sekä alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis Idjassa.