Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Finnair jul­kis­ti tal­vi­kau­den len­to-oh­jel­man­sa poh­joi­seen –Ro­va­nie­mel­le 22 viik­ko­vuo­roa

Finnair päivitti talven lentovuoronsa pohjoiseen.
Finnair päivitti talven lentovuoronsa pohjoiseen.
Kuva: Pekka Aho

Finnair päivitti talvikauden 2020–2021 liikenneohjelmaansa Pohjois-Suomeen.

Finnair lentää talvikaudella keskimäärin 55 viikkovuoroa Pohjois-Suomen kentille Ivaloon, Kittilään, Kuusamoon ja Rovaniemelle. Aikataulut ovat voimassa 1.12.2020–27.3.2021