Hotellihanke: Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

Pääkirjoitus: Pakko on hyvä kan­nus­tin hy­vin­voin­ti­alueil­le

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa kello 18

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eu­roo­pan par­la­ment­ti hy­väk­syi murs­ka­enem­mis­töl­lä kan­tan­sa kriit­ti­siä raa­ka-ai­nei­ta kos­ke­vas­ta ase­tuk­ses­ta

Helsinki

Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa Suomelle tärkeään kriittisiä raaka-aineita koskevaan asetukseen murskaenemmistöllä Strasbourgissa äänin 515–34 (28 tyhjää).

Asetuksella on tarkoitus parantaa EU:n kilpailukykyä ja omavaraisuutta sekä muun muassa nopeuttaa lupaprosesseja asettamalla niiden enimmäisajaksi 24 kuukautta. Lupien myöntäminen tapahtuu jatkossakin kansallisella tai alueellisella tasolla.

Suomalaiset europarlamentaarikot jakautuivat kannoissaan. Puolesta äänestäneet ovat nostaneet esille muun muassa Kiina-riippuvuuden vähentämistä ja vastuuta vihreän siirtymän kaivannaisten ottamisesta.

Vastaan äänestäneet ovat perustelleet kantaansa muun muassa kaivosteollisuuden mahdollisesti lähiympäristölle aiheuttamilla tuhoilla.

Asetuksen taustalla on EU:n riippuvaisuus monien sellaisten raaka-aineiden tuonnista, jotka ovat tärkeitä vihreän siirtymän, digitaaliteollisuuden, teknologiajohtajuuden ja omavaraisuuden kannalta.

Parlamentin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Kiinan yhä aggressiivisempi kauppapolitiikka ovat tehneet koboltista, litiumista ja monista muista aineista geopoliittisesti tärkeitä. Niiden kysyntä on kasvamassa uusiutuvan energian lisärakentamisen ja digitalisaation myötä.

Seuraavaksi parlamentti neuvottelee jäsenmaiden kanssa sääntelyn lopullisesta muodosta.