Tähtijuttu: Sallaan muut­ta­nut brit­ti­per­he muunsi kou­lu­bus­sin ma­joi­tus­ti­lak­si

Kolumni: Tunsin kerran nuoren ve­nä­läis­mie­hen, ja nyt mietin, onko hän kut­sun­to­ja pa­ke­ne­vien jou­kos­sa

Tilaajille

EU:n päätös ra­joit­taa lyi­jy­hau­lien käyttöä vai­kut­taa koko suo­ma­lai­seen met­säs­tys­kult­tuu­riin

Metsästäjäliitto vaatii tarkkoja raameja kosteikkoalueiden määrittelylle.

EU-maiden viime viikolla hyväksymä ehdotus lyijyhaulien käytön ja hallussapidon rajoittamisesta kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä aiheuttaa Suomessa päänvaivaa metsästäjille ja viranomaisille.

Rajoitus tulee koskemaan ampumista lyijyhaulipatruunoilla sekä niiden hallussapitoa kosteikoilla. Rajoituksen piirissä on myös urheiluammunta kosteikkoalueella sijaitsevilla ampumaradoilla.