Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Es­tee­tön­kään asunto ei ole es­tee­tön kai­kil­le

Pyörätuolia käyttävälle Kauko Savolalle tavallinen keittiötasokin on liian korkea. Vaikka taloyhtiössä olisi pyrkimys esteettömyyteen, kaikkien tarpeet eivät aina täyty.

Kemiläinen Kauko Savola haki vuoden alussa asuntoa Kemiläisten vanhusten asuntosäätiön Pruntsin alueen uusista taloista. Hän joutui kuitenkin pettymään.

– Taloa mainostettiin vanhusten paratiisina, mutta minä en voi siihen muuttaa.

Savola liikkuu pyörätuolissa, ja uusien asuntojen suunnittelussa ei ole huomioitu kaikkia pyörätuolissa istuvien vaatimuksia.