Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Esitys: Uusi koulu vanhan Vaa­ran­lam­men koulun ton­til­le

Vaaranlammen koulu korvataan ehkä uudella koululla.
Vaaranlammen koulu korvataan ehkä uudella koululla.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Toimialajohtaja Antti Lassila esittää ensi viikolla kokoontuvalle sivistyslautakunnalle, että Vaaranlammen koulun tilalle rakennetaan uusi koulu vanhalle paikalleen.

Vaihtoehtoinen sijainti on ollut uudella Heposuo-nimisellä kaava-alueella Kiveliöntien päässä. Uudelle kaava-alueelle varattiin tontti yleisten palvelujen rakennukselle eli esimerkiksi koululle tai palvelutalolle.

Asiasta on tehty tarveselvitys tämän vuoden aikana.

Viime joulukuussa koulutuspalvelujen palvelualuepäällikkö Kai Väistö arvioi Uuden Rovaniemen haastattelussa, että asutuksen sijainnin kannalta Kiveliöntien pää olisi parempi paikka koululle kuin vanha koulutontti.

Keskustelu aiheesta on ollut vilkasta, ja Korkalovaarassa on ollut myös aktiivista asukasvaikuttamista koulun ja muiden palvelujen tiimoilta.

Vaaranlammen koulu

Suljettiin joulukuussa 2016. Syynä olivat sisäilmaongelmat, jotka jatkuivat useista korjausyrityksistä huolimatta.

Oppilaat ja opettajat työskennelleet tammikuusta 2017 lähtien Kairatien koulussa.

Oppilaat käyvät Kairatiellä bussikuljetuksella.

Tällä hetkellä Vaaranlammen koululla toimivat neuvola, hammashoitola ja päiväkoti.

Hammashoito aiottiin keskittää Pienteollisuustalolle, mutta suunnitelma on nyt jäissä.