Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

En­sim­mäi­set ala­ikäi­set tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saa­pu­vat Kreikan lei­reil­tä tällä vii­kol­la – ka­ran­tee­ni­ajan jälkeen heidät si­joi­te­taan ympäri Suomen

Tällä viikolla Suomeen saapuu 25 alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikan leireiltä. Vastaanottokeskuksissa asiaan on varauduttu palkkaamalla henkilökuntaa ja kunnostamalla tiloja. Lisäksi Sipooseen avataan uusi ryhmäkoti.

Oulun vastaanottokeskuksessa avataan uudelleen jo kerran suljettu alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti. Ohjaaja Jyri Siliämaa esittelee ryhmäkodin kylttiä.
Oulun vastaanottokeskuksessa avataan uudelleen jo kerran suljettu alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti. Ohjaaja Jyri Siliämaa esittelee ryhmäkodin kylttiä.
Kuva: Pekka Peura

Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksikön toiminta oli alkuvuonna ajettu alas. Tähän tuli muutos Maahanmuuttoviraston huhtikuisella päätöksellä.

Nyt Oulussa varaudutaan alaikäisten turvapaikanhakijoiden saapumiseen yhdellä vakituisella ja yhdellä määräaikaisella ryhmäkodilla. Turvapaikanhakijoita odotetaan saapuvaksi Ouluun näillä näkymin elokuussa.

Yksikön ylösajon taustalla on Suomen helmikuussa tekemä päätös ottaa vastaan 175 turvapaikanhakijaa Välimeren maiden pakolaisleireiltä.

Tällä viikolla tapahtuvalla ensimmäisellä siirrolla Suomi vastaanottaa 25 alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikasta. Saapuvat ovat pääosin afganistanilaisia lapsia ja nuoria, jotka tulevat Suomeen ilman huoltajaa.

Maahanmuuttovirasto ei nimeä tarkkaa saapumispäivää hakijoiden yksityisyyden suojelemiseksi.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön ylitarkastaja Mikko Välisalo kertoo, että Kreikan leireiltä saapuvat tulevat ensin Espooseen ryhmäkotiin. Koronan vuoksi he viettävät ensin Espoossa kaksi viikkoa karanteenia vastaavassa järjestelyssä, jonka jälkeen heidät sijoitetaan alaikäisten vastaanottoon erikoistuneisiin vastaanottokeskuksiin.

Maahanmuuttoviraston sisäisten siirtojen projektipäällikön Monna Airiaisen mukaan karanteenia vastaava järjestely tarkoittaa sitä, että ensimmäisen kahden viikon ajan uudet turvapaikanhakijat eivät saa tavata ryhmäkodin ulkopuolisia ihmisiä tai asioida esimerkiksi kaupoissa tai muissa ryhmäkodin ulkopuolisissa sisätiloissa. Myös mahdolliset ulkoiluaktiviteetit järjestetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Muutoin huomioidaan hyvä hygienia ja turvavälit ja nuoret ja henkilökunta jaetaan pienempiin ryhmiin.

Sipooseen uusi ryhmäkoti

Ilman huoltajaa Suomeen tulevat alaikäiset turvapaikanhakijat asuvat joko alaikäisille tarkoitetuissa ryhmäkodeissa tai hybridikeskuksissa. Hybridikeskuksissa asuu sekä turvapaikanhakijoita että oleskeluluvan saaneita alaikäisiä.

Alaikäisten vastaanottoon tarkoitettuja paikkoja on Oulun lisäksi Vöyrissä, Kotkassa, Hämeenkyrössä, Espoossa ja Turussa. Näiden paikkamäärää on kasvatettu aiemmasta noin sadalla paikalla. Lisäksi Välisalon mukaan Sipooseen avataan kokonaan uusi ryhmäkoti.

Monna Airiaisen mukaan turvapaikanhakijoiden tarkempi sijoittuminen yksiköihin selviää myöhemmin. Virasto ei tiedota erikseen asiasta.

Arki ei juuri muutu

Oulussa turvapaikanhakijoiden tulo on vastaanottokeskuksen johtajan Sirpa Rönkkömäen mukaan vaatinut uuden henkilökunnan palkkaamista ja joitain kiinteistöissä tehtäviä muutostöitä.

Vakituisessa ryhmäkodissa on 14 paikkaa ja määräaikaisessa ryhmäkodissa 21 paikkaa. Määräaikainen yksikkö toimii Rönkkömäen mukaan elokuun alusta ensi helmikuun loppuun asti.

Yksikön rekrytointeihin vaikutti Maahanmuuttoviraston päätös Pudasjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta ja sitä seuranneet yt-neuvottelut. Oulun vastaanottokeskuksen ulkopuolelta alaikäisyksikköön on rekrytoitu oman henkilöstön lisäksi 24 uutta ohjaajaa.

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on Rönkkömäen mukaan Oululle sinänsä tuttua.

– Oulussa on vanha vastaanottokeskus, jossa on jo pitkään toiminut alaikäisten yksikkö.

Haaste syntyy Rönkkömäen mukaan siitä, että keskuksessa työskentelee elokuun alusta alkaen henkilökuntaa, jolla ei ole aiempaa kokemusta alaikäisten turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelystä. Tämä vaatii panostamista henkilöstön perehdyttämiseen.

Muutoin arki ei totutusta juuri muutu.

– Normaalisti hakijoita saapuu 1–2 kerrallaan, nyt heitä tulee isompana ryhmänä. Sekin on meille tuttua aiempien vuosien EU-siirroista. Toimintaa osataan organisoida vanhasta muistista.

Myös Vöyrin kunnan maahanmuuttojohtaja Mats Hägglund Oravaisten hybridiyksiköstä kertoo, että yksikköön on rekrytoitu lisää henkilökuntaa. Muutoin kyse on hänenkin mukaansa aivan normaalista toiminnasta, joka ei vaadi erityistä varautumista.

– Tämä on meidän työtämme: vastaanotamme ihmisiä.

Oravaisten yksikössä on alaikäisten yksikössä nyt 43 paikkaa. Aiempaan on tullut 15 paikkaa lisäystä. Hägglundin mukaan yksikköön on saapumassa turvapaikanhakijoita lähiviikkoina, mutta tarkkaa päivämäärää ei ole ilmoitettu.

Kotkan kaupungin hybridiyksiköstä vastaava ohjaaja Tiina Ratia kertoo, että varautuminen näkyy lisähenkilökunnan rekrytoimisena. Yksikkö laajenee 21-paikkaisesta 36-paikkaiseksi.

Maahanmuuttoviraston Mikko Välisalon mukaan kyse onkin vastaanottokeskuksille normaalista toiminnasta.

Hän toteaa, että kyseessä on jopa tavallista hallitummasta varautumisesta. Vastaanottokeskukset ovat valmiita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita tuntienkin varoitusajalla, nyt taas on tiedetty jo hyvissä ajoin, milloin tulijat saapuvat.

Myöhemmät aikataulut vielä avoinna

Suomi vastaanottaa Kreikan leireiltä yhteensä sata alaikäistä ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijaa. Lisäksi Kreikasta voidaan siirtää yksinhuoltajia lapsineen.

Kreikan lisäksi Suomi ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Kyprokselta ja Maltalta, joista on tarkoitus siirtää sekä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä että yksinhuoltajaperheitä. Suomeen saapuu Kyprokselta noin 30 turvapaikanhakijaa ja Maltalta noin 26 turvapaikanhakijaa.

Mikko Välisalon mukaan myöhemmin saapuvien turvapaikanhakijoiden aikatauluja ei ole lyöty vielä lukkoon.

– Kyproksen osalta arvio on ollut heinäkuun lopussa. Kyseessä on kuitenkin ennakkoarvio, joka vielä täsmentyy.

– Kun karanteeni on järjestetty ja siirrot on tapahtunut eteenpäin vastaanottokeskuksiin, olemme valmiita ottamaan seuraavan ryhmän.

Turvapaikanhakijoiden saapuminen on hieman myöhästynyt suunnitellusta. Alun perin ensimmäisen siirron piti tapahtua jo touko-kesäkuun vaihteessa.

Maahanmuuttovirasto tiedotti kesäkuussa viivästymisen johtuneen Kreikassa tehdyistä käytännön järjestelyistä. Näihin järjestelyihin kuuluivat ilman huoltajia oleville alaikäisille edustajan löytäminen, haastattelut ja terveystarkastukset.

Taustaa

Suomi vastaanottaa turvapaikanhakijoita Välimeren alueelta

Euroopan maat ovat sitoutuneet vastaanottamaan yhteensä 1 600 haavoittuvaisimmassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren maiden pakolaisleireiltä.

Tarkoituksena on helpottaa turvapaikanhakijoiden humanitaarista tilannetta Välimeren alueen EU-jäsenmaissa.

Suomi vastaanottaa 175 turvapaikanhakijaa Kreikasta, Maltalta, Kyprokselta ja mahdollisesti Italiasta. Kaikki eivät saavu Suomeen yhtä aikaa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Suomeen siirrettävien turvapaikanhakijoiden tulee olla erityisen heikon turvallisuustilanteen maasta ja todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa.

Vastaanotosta aiheutuvat kustannukset katetaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) kautta.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan Suomi saa AMIF-rahaston kautta 12 miljoonaa euroa.