Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Kolumni

”En­sim­mäi­nen tarve ei katso vii­meis­tä”

Kolumni

Noin tapasi mummo-vainaani tuumata, kun joku arvosteli aiemmin tehtyjä päätöksiä tyhmiksi, vääriksi ja lyhytnäköisiksi. Mummoni aatos viittasi siihen, että päätökset tehdään aina niissä olosuhteissa ja niiden välttämättömyyksien perusteella, mitkä kulloinkin elämässä vallitsevat. Tämänaamuisessa (12.7.2022) Lapin Kansassa osoitettiin sormella soiden ojitusta todeten, että ”suuri osa soiden ojituksista on ollut turhia”. Yksi kirjain tässä kuitenkin ratkaisee voiton ja tappion, ja se on lainatun lauseen ensimmäisestä sanasta puuttuva ”n”-kirjain, koska samaisessa pääkirjoituksessa todetaan, että taloudellisesti ja isossa mittakaavassa soiden ojitus on ollut menestys, koska metsän ja pellon määrä lisääntyi ojituksen myötä todella paljon. Suurin osa ojituksista on siis osunut silloisen (ja nykyisenkin) tiedon perusteella taloudellisesti oikeaan paikkaan.