Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tilaajille

En­sim­mäi­nen kie­li­po­liit­ti­nen ohjelma suojaa muun muassa saamen kieliä – hy­väk­syt­tiin val­tio­neu­vos­ton pe­ri­aa­te­pää­tök­se­nä

Ensimmäinen kielipoliittinen ohjelma hyväksyttiin torstaina 16. kesäkuuta valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Ohjelma koskettaa saamen kielten (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) lisäksi romani- ja viittomakieliä sekä karjalan kieltä.