Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ensi kesän Na­pa­pii­ri-Ju­ko­las­sa on tar­jol­la vielä tuhat tal­koo­teh­tä­vää - 500 va­paa­eh­tois­ta jo il­moit­tau­tu­nut

Jo yli 500 vapaaehtoista on ilmoittautunut työtehtäviin ensi kesän Napapiiri-Jukolaan Rovaniemelle. Talkoolaisia tarvitaan yhteensä noin 1 500, ja tehtäviä on tarjolla aina juomapisteiden hoidosta lvi-rakentamiseen.

"Mitä aikaisemmin ilmoittautuu, sitä paremmin pääsee valitsemaan mieleisiä tehtäviä", tapahtuman talkoopäällikkö Heikki Karjalainen sanoo.