Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

"Emme tohdi tässä ti­lan­tees­sa ottaa suurta in­hi­mil­lis­tä ja ta­lou­del­lis­ta riskiä" – Tornion Suur­pilk­kien juh­la­pil­kit siir­ty­vät jälleen

Tornion Suurpilkit on järjestetty vuosittain vuodesta 1996 lähtien. Koronan vuoksi pilkkejä siirretään tänäkin vuonna ensi vuoteen.
Tornion Suurpilkit on järjestetty vuosittain vuodesta 1996 lähtien. Koronan vuoksi pilkkejä siirretään tänäkin vuonna ensi vuoteen.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka

Tornion Suurpilkkien 25-vuotisjuhlatapahtuma siirtyy jälleen vuodella eteenpäin. Alun perin juhlapilkit piti järjestää jo maaliskuussa 2020.

Suurpilkkien järjestelyt olivat puheenjohtaja Pertti Pirttikosken mukaan jo hyvällä mallilla, kun koronatilanne alkoi yllättäen heiketä vauhdilla.