Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ei oh­jail­la Venäjää

Pentti Ruuhonen kirjoittaa (LK 17.2.) erinomaisesti Suomen ja Venäjän suhteista ja niiden kehittämisestä. Toisen maan historian ja kulttuurin ymmärtäminen on tärkeintä kehitettäessä yhteistyötä kaikilla aloilla.

Olen samaa mieltä, että venäläisillä on demokratiansa, eikä sitä kannata ulkopuolelta ohjailla. Siitä olen eri mieltä, että venäläinen demokratia muuntuisi sivistystason noustessa. Siitä ei ole kysymys. Parempi on todeta, että venäläiset kehittävät demokratiaansa omista lähtökohdistaan ihmisoikeuksien perustalta vuorovaikutuksessa muiden kanssa.