Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt trans­lain – nyt ju­ri­di­sen su­ku­puo­len voi vah­vis­taa oman sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la

Eduskunta on hyväksynyt translain täysistunnossaan. Lain myötä juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella. Lisäksi laista poistuu vaatimus sukupuolta korjaavan lisääntymiskyvyttömyydestä.

Laki hyväksyttiin äänin 113–69. Kukaan ei äänestänyt tyhjää, ja äänestyksestä oli poissa 17 kansanedustajaa.

Lakiesitystä vastaan äänesti 13 keskustan kansanedustajaa ja puolesta 12. Hallituksen sisällä oli sovittu siitä, että keskustalaiset saavat äänestää lakiesitystä vastaan eduskunnan istuntosalissa.

Sen sijaan kokoomuslaisista 26 äänesti lakiesityksen puolesta ja 10 vastaan.