Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kolumni
Tilaajille

Edus­kun­nas­ta: Kan­san­edus­ta­ja kiven sisässä

Eduskunnan puolustusvaliokunta, tiedusteluvalvontavaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta kokoontuvat usein eduskunnan turvatiloissa kallion sisällä. Samoin tekivät ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon seurantaryhmä ja puolustuspoliittisen selonteon seurantaryhmä. Olen ja olin mukana noiden kaikkien toimielinten ja ryhmien toiminnassa.

Olenkin viettänyt aikaa enemmän maan alla kuin täysistunnoissa. Ei se silti tarkoita, että vasemmisto olisi siirtynyt maanalaiseen toimintaan, niin kuin joskus aikoinaan. Ihan omasta tahdostani halusin perehtyä enemmän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.