Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Eanet sá­me­giel­la gir­jerá­jui­de – Kul­tur­buvt­ta­deadd­ji galgá lágidit dáhpá­hu­said ja buvt­ta­dit lasi sis­doa­luid

Roavvenjárgga gávpotgirjerájus álgá farggabáliid Eanet sámegiella girjerájuide -prošeakta. Dan ulbmilin lea buktit lasi sámegielat sisdoaluid sámeguovllu girjerájuide ja Roavvenjárgii.

–Mis lei álgoáigumuš oččodit riikaviidosaš ja fásta doaimma johtui, muhto šattaige mearreáigásaš prošeakta. Lassin EJB-guovddáža ruhtadeapmi lea oaivvilduvvon Lappi eanangoddái, de dát ráddje prošeavtta guovllu, čilge Suoma sápmelaš sierragirjerádju spesiálagirjerádjodikšu Irene Piippola .

Prošeaktii bálkáhuvvo kulturbuvttadeaddji beannot jahkái.

–Mis lea ulbmil almmuhit barggu ohcan láhkai lagamus áiggiid nu, ahte son álggášii bargat suoidnemánu álggos.

Kulturbuvttadeaddji bargun lea buvttadit sisdoaluid ja ordnet dáhpáhusaid ovttas spesiálagirjerájuin ja sámeguovllu girjerájuiguin.

–Dat doaimmat ovddidit sámegiela lohkama ja girjjálašvuođa muhto maiddái servodatlaš ja kultuvrralaš ságastallama. Mánáid lohkandáiddu ovddideapmi lea dás buot deháleamos. Dan deattuha maid ođđa girjerádjoláhka ja dathan guoská maid sámegiela.

Sámegielat sisdoalut buvttaduvvojit maid internehttii ja dat leat dan bokte buohkaide ávkin.

–Su bargobáiki lea dáppe Roavvenjárggas ja lea min bargoskibir, čilge Piippola.

Jagis 2011 almmuhuvvui viiddes sámeguovllu girjerádjočielggadeapmi. Dan vuođul leat biddjon johtui iešguđege lágan doaibmabijut.

–Jos muhtun muitá Johtti girjerájus -prošeavtta, de dát ođđa prošeakta lea joatkka dasa.

Ovdalaš prošeavttaid áigge leat buvttaduvvon juo sámegielat sisdoalut dego lohkandiploma, virtuála girjeguigosat mánáide, mo čuoikkat besse máilbmái -video ja máinnasbottut mánáide.

Lassin mis leamaš hástalus ođasmahttit sámi sisdoaluid liŋkkaid ruovttusiiddus, muhto dasa boahtá buorádus go kulturbuvttadeaddji lea bálkáhuvvon, illuda Piippola.

Su mielde sis lea maid nubbi, smávit prošeakta jođus. Dan ulbmil lea ráhkadit oahpahuspáhka, mii lea oaivvilduvvon suomagielat luohkáide ja boahtá sisttisdoallat materiála sápmelaččaid birra.

Geahča maid:

Sámiguovllu girjerádjobálvalusat -ruovttusiidu

Suoma sápmelaš spesiálagirjeráju ruovttusiidu

Tästä on kyse

Lisää saamen kieltä kirjastoon

Rovaniemen kaupunginkirjastossa alkaa hanke, jonka tavoitteena on tuoda lisää saamen kieltä saamelaisalueen kirjastoihin ja Rovaniemelle.

Hankkeeseen palkataan määräaikainen kulttuurituottaja, joka tuottaa saamenkielisiä sisältöjä ja organisoi tapahtumia yhteistyössä erikoiskirjaston ja saamelaisalueen kirjastojen kanssa. Sisältöjä tuotetaan myös internettiin hyödynnettäväksi.

Lisää saamen kieltä kirjastoon -hankeaika on 1.7.2018-31.12.2019.