Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Eallin ferte joat­ka­šuv­vat ko­ro­na­vi­ru­sis fuo­la­keahttá - Samuli Näk­kä­läs eai goitge doaim­mat noga iige son áiggu vuollá­nit

Koronavirusa dagahan riikkaidgaskasaš doaibmabijut leat čuohcan maid Eanodatlaš Näkkälä Adventures turistafitnodaga doibmii.

Näkkälä Adventures fitnodagas Samuli Näkkälä ja su guoibmi Taina Vuolteenaho bargaba birra jagi, sesoŋŋaáigge fitnodat bastá bálkáhit moadde bargi lassin.
Näkkälä Adventures fitnodagas Samuli Näkkälä ja su guoibmi Taina Vuolteenaho bargaba birra jagi, sesoŋŋaáigge fitnodat bastá bálkáhit moadde bargi lassin.
Kuva: NÄKKÄLÄ ADVENTURES /CHRISTIAN KINDLER

Vaikko giđđasiivvut leat dál fiidnámusat ja beassážat lahkonit, de Samuli Näkkälä kaleandar ii leat skohtersafáriiguin devdojuvvon, dego ovddit giđa.

Odne Samulis leage áigi hukset ođđa oaggunreaga, boahtte giđa siivvuide.

– Dál daid reagaid ja barttaid lea áigi divvut ja fuolahit. Ferte dat jurddašit čuovvovašnai jagi, iige vuollánit, meidne Näkkälä.

Earálágan ávvojahki

Näkkälä Adventures fitnodat devddii 20 jagi dán jagi ođđajagimánus. Birra jagi firpmás bargaba guokte olbmo ja sesoŋgga áigge vel moadde lasseolbmo.

Näkkälä muitala ahte kundariid mearri lea lassánan jahkásaččat ja dat álgojahki lei juo erenomáš buorre. Dat ávvojahki šaddái goitge vehá earálágan, go maid plánat ledje ja otná dilis fitnodatdoallis jorret máŋggalágan jurdagat firbmá boahttevuođa ja gánnáhahttivuođa birra.

– Issoras dat livččii jurddášit, ahte dán koronaáigodaga maŋŋel fas manalii seammá guhkes áigi šaddadit firpmá dán dássái. Mus lea goitge nana jáhku ahte boahtte dálvi lea fas dábálaš jahki, meidne Samuli.

Oaggunsafáris kiinnálaččaiguin

Dallego Samuli  gulai vuosttáš Lappi leana koronavirusiin njommon kiinnálačča birra, lei son iešnai vuosttáš háve oaggunsafáris kiinnálaččaiguin.

– Dalle bođii millii, ahte seammá dán safári kiinnálaččat leat maid leamašan girdinmašiinnas dainna njommon kiinnálaččain. Muhto ii dan dalle nu duođas goitge váldán, muitala Samuli.

Ja son joatká.

– Mii álggiimet goitge dalle juo dalán doallat vel eanet fuola giehtahygienas. Ovdamearkka dihte safáriijaofelaččat eai šat juohkán niestepussiid safárioasseváldiide, baicce sii ožžot daid ieža reagas boltut, muitala Samuli sin doaibmabijuid dalán maŋŋelgo Lappi koronavirusis dieđihuvvui.

Koronahysteriija

Masage koronahysteriijai ii Samuli mielas goitge gánnet vuolgit mielde, váikko dilli leage duođalaš ja sunai doibmii dat virusleavvan lea garrasitnai čuohcan.

– Mis odnui buoremus sesoŋgaáigin mánuin, nu ollu leat šluhtten safáriid, erenomážit olgoriikalaččat.

Son muitala ahte dillái ferte fal duhtat, go eará ii sáhte. Buot kundarat eai leat jávkan ja giđđadoaimmat ferte bargat, lehkos korona dahje ii.

– Leat mis goitge vel muhtin beivviide bartaláigolaččat, nugo meahcásteaddjit. Ja mis maiddái doalvut Meahcceráđđehusa barttaide boaldinmuoraid, nu ahte ii aivve vel geasseluopmu goitge álgán.

(Joatkašuvvá gova vuolde.)

Samuli Näkkälä fitnodaga bargun gullá maid geasehit muhtin skohtermádijaid. Dál skohtermádijaid geaseheapmi lea dán giddii goitge nohkan. Dá govva Ovnnesjávrri alde.
Samuli Näkkälä fitnodaga bargun gullá maid geasehit muhtin skohtermádijaid. Dál skohtermádijaid geaseheapmi lea dán giddii goitge nohkan. Dá govva Ovnnesjávrri alde.
Kuva: Näkkälä Adventures

Eallinvuohkin turisten

Samuli Näkkälä ii oainne goitge iežas dili veadjemeahttumin, daningo sus eai leat nu stuora investeremat leamašan dainna firpmáin ja moaddelot jagis turistemis lea šaddan sutnje juo eallinvuohki.

– Ii dán sáhte ballat, ahte šaddá juohke jagi dakkár dávdaepidemiija, dalle šaddalii ámmáha molssut ja álgit apotehkárin dahje poliisan, Samuli leaikastálla. 

Muhto veahá duođaleappuid joatká:

– Jus ná šaddá jahkásaččat, de dathan gal lea mátkkoštanealáhus, mii vuosttamužžan gillá, go dákkár bálvalusaid ii sáhte goitge neahtas fállat ja vásihit, meinne Samuli iežas ealáhusas, mas son goitge lea juo guhká dietnasa ožžon.

Eallimis earáge go korona

Koronaođđasat bohtet beaivválaččat juohke medialávddis, iđđedis gitta eahkedii ja fitnodatdoalli mielas dat ii leat beare buorre olbmo dearvvašvuhtii. Muhtumin galgá beassat maid eará jurddášit, ja dalle son njulge duoddarii

– Mun vuolggán oaggut dahje boaldinmuoraid njeaidit, doppe in dárbbaš smiehtadit koronavirusa. Bijan vel telefovnna gitta ja dan diehko čiekŋaleamos lupmii, go vuolggán luonddus ja čábbá beaivvadagas návddašit, muitala Samuli su vuogis luovvanit koronajurdagiin, juobe vehášge áigái.

Sápmelaš gal birge

Samuli mielas sápmelaččas ii leat mihkkege leat váikko moaddenai mánu duoddaris ja barttas orustallat, guliid bivdit, beaivvadagas ja luonddus návddašit.

– Ii doppe dieđus dine nu ollu, muhto eai doppe leat golutge nu stuorrát, jurdila Samuli Näkkälä goitge positiivvalaččat, ja juo veahá jurdagiid siste, seammás go duddjogoahtá fas iežas oaggunreaga, čábbá giđđabeaivvadagas.

Mikä?

Elämän täytyy jatkua koronaviruksesta huolimatta

  • Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet myös enontekiöläisen Samuli Näkkälän, Näkkälä Adventures matkailuyrityksen toimintaan, lyhentäen muun muassa sesonkiaikaa kuukaudella.
  • Näkkälälle matkailuyritys on elämäntapa ja hän on tyytyväinen, ettei hänellä ole yrityksessään liiaksi investointivelkoja. 20-vuotsi juhlavuodesta tuli erilainen, kuin mitä alkuvuosi antoi odottaa.
  • Näkkälä oli kiinalaisten matkailijoiden kanssa kelkkasafarilla ja silloin hän kuuli ensimmäisestä kiinalaisesta koronaviruksenkantajasta. Hän luottaa kuitenkin tulevaisuuteen ja siihen, että ensi vuonna matkailijamäärät pysyvät entisillään. Samulin mielestä liialliseen koronahysteriaan ei ole aihetta, vaikka tauti onkin vakava.
  • Näkkälä katsoo luottavaisena tulevaisuuteen ja iloitsee siitä, että hänelle, saamelaisena on mahdollista asuskella tunturissa tarvittaessa muutamankin kuukauden, nauttien luonnosta ja kalastuksesta. Siellä eivät tienestit ole suuria, mutteivat ole kulutkaan.