Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Dip­lo­maat­ti palaa Mad­ri­diin suur­lä­het­ti­lää­nä – Yli 20 vuotta sitten Sari Rautio oli har­joit­te­li­ja­na samassa pai­kas­sa ja ha­vait­si, että tätä voi tehdä työk­seen

Sari Rautio aloittaa syyskuussa päällikkönä Suomen Madridin suurlähetystössä. Seuraavat neljä vuotta Rautio on varautunut tekemään töitä  Suomen ulkopuolella. Rautio siirtyy Espanjaan ulkoministeriöstä EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksikön päällikön tehtävästä.

Raution ura ulkoministeriössä on jatkunut 20 vuotta. Hän on ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja ulkoministeriön virkamies, jonka tehtäväkenttä uudessa määränpäässä laajenee. Omaa erikoisalaakin tehtävät liippaavat.