Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

De­mo­met­sis­sä on peit­teis­tä met­sän­kä­sit­te­lyä

Yrjö Norokorpi ja Erkki Lähde väittivät (LK 24.12.), ettei Lapin Kansassa 6.12. esitellyn demometsähankkeen metsänkäsittelyt ole peitteistä metsänkäsittelyä.

Demometsähankkeessa on Rovaniemen alueelle perustettu tutkimusta ja esittelytoimintaa varten eri metsänkäsittelyalueita, joissa on edustettuina avo-, siemenpuu-, poiminta- ja pienaukkohakkuu.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoista tutkimustietoa nimenomaan nykykäytäntöjen mukaisten metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksista metsänuudistumiseen ja puuston kasvuun sekä luonnon monimuotoisuuteen pitkällä aikavälillä. Tämä palvelee menetelmien käytännön tietotarpeita. Peitteistä metsänkäsittelyä edustavat poiminta- ja pienaukkohakkuu.

Kaikki käsittelyt on toteutettu Metsähallituksen metsänhoito- ja ympäristöohjeiden mukaisesti. Poimintahakkuun jäävän puuston määrä on yli lakisääteisen minimin, ja pienaukkohakkuissa aukkojen välialueet on tässä vaiheessa jätetty hakkaamatta. Poiminta- ja pienaukkokohteissa ei ole maankäsittelyä eikä metsänkylvöä.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.