Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Bio­lo­gi­sia lääk­kei­tä vaih­de­taan hal­vem­piin ap­tee­keis­sa ensi ke­vääs­tä alkaen

Biosimilaarit tuovat merkittäviä säästöjä valtion kassaan, kun Kela-korvausten osuus pienenee.

Loviisa
Kalliit biologiset lääkkeet voi tulevaisuudessa vaihtaa apteekissa halvempaan valmisteeseen. Biologisia lääkkeitä käytetään esimerkiksi reuman, diabeteksen ja veritulpan riskitekijöiden hoitoon.
Kalliit biologiset lääkkeet voi tulevaisuudessa vaihtaa apteekissa halvempaan valmisteeseen. Biologisia lääkkeitä käytetään esimerkiksi reuman, diabeteksen ja veritulpan riskitekijöiden hoitoon.
Kuva: Jussi Leinonen

Kalliin biologisen lääkkeen voi ensi vuonna vaihtaa apteekissa huomattavasti halvempaan, mutta teholtaan alkuperäistä lääkettä vastaavaan biosimilaariin. Biologiset lääkkeet tulevat apteekkivaihtoon porrastetusti huhtikuusta lähtien.

Muissa kuin biologisissa lääkkeissä apteekkivaihto halvimpaan vaihtoehtoon on ollut mahdollinen jo vuosien ajan.

Apteekista saatavia biologisia lääkkeitä käytetään muun muassa reuman, diabeteksen ja veritulpan riskitekijöiden hoitoon. Ensimmäisenä vaihto alkaa veren hyytymiseen vaikuttaville lääkkeille. Vuoden 2025 alussa apteekkivaihdon piiriin tulevat lähes kaikki muutkin apteekissa myytävät biologiset lääkkeet.

Apteekkivaihdon vaikutukset näkyvät ennen kaikkea Kelan korvausmenojen pienenemisenä, jolloin säästöistä hyötyy eniten julkinen talous.

– Hintakilpailu voi laskea biologisen lääkkeen hintaa jopa 90 prosenttia. Tällaisia laskuja on jo nähty muissa Pohjoismaissa. Suomi tulee tässä hieman jälkijunassa, kertoo Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler.

Lääkkeiden hintojen lasku ei välttämättä vaikuta asiakkaan kukkaroon, koska Kela-korvattavuus kattaa jo nyt lääkekustannukset. Vuosiomavastuun jälkeen asiakkaan maksettavaksi voi esimerkiksi tuhat euroa maksavasta lääkkeestä jäädä alle kymmenen euroa.

Lääkärillä velvollisuus määrätä halvinta

Biologiset lääkkeet ovat proteiinipohjaisia lääkkeitä, joiden vaikuttava aine tuotetaan teollisesti biologisia menetelmiä hyödyntäen esimerkiksi soluviljelmissä. Esimerkiksi insuliinit ja rokotteet ovat biologisia lääkkeitä.

Tämän vuoden alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka mukaan lääkärin tulisi määrätä potilaalle edullisinta mahdollista biologista valmistetta tai biosimilaaria. Tästä on arvioitu saatavan noin kuuden miljoonan euron vuosisäästöt.

– Biosimilaarien tulo vaikuttaa lääkealan kilpailuun positiivisesti. Se on myös kaikkien veronmaksajien etu, sanoo Sandler.

Hänen mukaansa alkuperäisten biologisten lääkkeiden korkea hinta johtuu patentista ja lääketutkimusten aiheuttamista kustannuksista. Kun ne on katettu ja patentti raukeaa, laskee kilpailu myös alkuperäisen lääkkeen hintaa.

Lakimuutos koskee siis nyt vain lääkäreitä, mutta huhtikuusta alkaen myös apteekkeja. Kyseessä on tavallaan tuplavarmistus sille, että varmasti otetaan käyttöön halvin lääkevaihtoehto. Jos lääkäri ei määrää sitä, viimeistään apteekki tekee niin.

Kela valvoo lääkkeiden määräämistä

Kela on tämän vuoden ajan valvonut sitä, että lääkärit määräävät edullisimman biologisen lääkevaihtoehdon.

– Suositus asiasta annettiin lääkäreille jo vuonna 2017. Valvonnalla ja apteekkivaihdolla tehostetaan sen toteutumista, kertoo Kelan erikoistutkija Kati Sarnola.

Lääkäreiden määräämien halvimpien biologisten lääkkeiden ja apteekkivaihdon on arvioitu tuovan yhteensä ainakin 20 miljoonan euron vuosisäästöt.

Apteekkivaihtoon tulevat biologiset lääkkeet annostellaan useimmiten pistoksina ihon alle. Sitä varten tarvitaan antolaitteita, joiden käyttöä apteekeissa ja terveydenhuollossa joudutaan opastamaan.

Sarnolan mukaan biologisten lääkkeiden apteekkivaihdossa Suomi on edelläkävijä Euroopassa.

– Muissa Euroopan maissa apteekkivaihto ei ole näin laaja kuin se meillä tulee ensi vuonna olemaan, sanoo Sarnola.

Kaikkia biologisia lääkkeitä apteekkivaihto ei koske. Sen ulkopuolelle jäävät lyhytvaikutteiset insuliinit. Vaihtoa ei tehdä myöskään alle 18-vuotiaille potilaille.