Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Asian­tun­ti­ja: Kaa­va­eh­do­tus ei suojaa Ka­ta­ja­ran­nan pu­nais­ta tupaa – "Käy­tän­nös­sä siinä suo­jel­laan vain hir­si­ke­hä"

Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori Anu Soikkeli ihmettelee Rovaniemen kaavaluonnosta, jossa talo sekä suojellaan että puretaan. Hän näkee kaavassa jopa pyrkimyksen kiertää vanhan hirsirakennuksen todellinen suojelu.

Päärakennus eli punainen tupa esitetään suojeltavaksi siirrettävänä. Sauna Teamin viitesuunnitelman luonnoksissa rakennus ”peruuttaisi” kauemmas pihapiiristä ja etuseinä kääntyisi hieman joelle päin. Tontin vastakkaiselle reunalle on suunniteltu kaksikerroksinen, pitkä majoitusaitta. Se tulisi kuvassa näkyvän aidan paikkeille. Kuvan vaalea rakennus on suojeltava piharakennus.
Päärakennus eli punainen tupa esitetään suojeltavaksi siirrettävänä. Sauna Teamin viitesuunnitelman luonnoksissa rakennus ”peruuttaisi” kauemmas pihapiiristä ja etuseinä kääntyisi hieman joelle päin. Tontin vastakkaiselle reunalle on suunniteltu kaksikerroksinen, pitkä majoitusaitta. Se tulisi kuvassa näkyvän aidan paikkeille. Kuvan vaalea rakennus on suojeltava piharakennus.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kaupunkilaiset ovat jo kahdesti pelastaneet Katajarannan punaisen hirsituvan purkusuunnitelmilta. Edessä voi olla kolmas kerta, sillä rakennussuojelun asiantuntijan mukaan tuleva asemakaava ei välttämättä suojele rakennusta.

– Tämä on jopa Rovaniemen-tapauksena hyvin erikoinen, Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori Anu Soikkeli luonnehtii.

Hänen mukaansa Rovaniemellä on jo ennestään kyseenalainen maine rakennussuojelun saralla.

Kaupungin tilaliikelaitos haki vuonna 2016 purkulupaa omistamalleen rakennukselle, joka oli osayleiskaavassa määritelty suojeltavaksi.
Kaupungin tilaliikelaitos haki vuonna 2016 purkulupaa omistamalleen rakennukselle, joka oli osayleiskaavassa määritelty suojeltavaksi.
Kuva: Haapakangas, Tiia

– Siellä on jälleenrakennusajan rakennuksiakin hävitetty paljon. Ennen sotia rakennettuja taloja on jäljellä todella vähän.

Vuosia tyhjillään ollut Katajarannan punainen hirsitupa on yksi tällainen harvinaisuus. Sen arvioidaan valmistuneen 1930-luvulla.

Kymmenisen vuotta sitten paikalle suunniteltiin kerrostaloja, mutta kipakka kansalaispalaute nosti talon suojelukohteeksi keskustan osayleiskaavassa. Kaava tuli voimaan vuonna 2015. Seuraavana vuonna tilaliikelaitos haki talolle purkulupaa.

Lopulta kaupunginjohtaja Esko Lotvonen puuttui peliin ja ilmoitti, että rakennus säilytetään ja siihen haetaan kaavoituskumppania. Valituksi tuli julkista saunaa suunnitteleva Rovaniemi Public Sauna Team. Yhteistyössä on valmistunut asemakaavaluonnos, jonka kaupunginhallitus viime viikolla yksimielisesti hyväksyi.

"Siirto ei ole todellista suojelua"

Arkkitehti, professori Anu Soikkeli on perehtynyt rakennussuojeluun. Arkistokuva vuodelta 2014.
Arkkitehti, professori Anu Soikkeli on perehtynyt rakennussuojeluun. Arkistokuva vuodelta 2014.
Kuva: Leinonen Jukka

Anu Soikkelin mukaan kaavaluonnoksen linjaukset punaisen tuvan suojelusta ovat sekavia.

– Painopiste näyttää olevan aivan muualla kuin aidossa suojelupyrkimyksessä. Vanha rakennus on vähän kuin välttämätön paha hankkeen kannalta, hän arvioi.

Suurimman ristiriidan hän näkee siinä, että rakennus esitetään sekä suojeltavaksi että siirrettäväksi.

– Siirto ei ole koskaan todellista suojelua. Esimerkiksi Museovirasto ei anna yksityisille tahoille avustusta rakennuksen siirtämiseen, koska rakennus tulisi suojella paikallaan, Soikkeli sanoo.

Uutta paikkaa tuvalle ei kaavassa määritellä, mutta luonnoksissa rakennus ikään kuin ”peruuttaisi” taaksepäin tontilla. Soikkelin mukaan tällainen siirto rikkoisi pihapiirin, joka on juuri sitä kulttuurihistoriaa, mitä olisi tarpeen suojella.

Vanhaa voidaan korvata uudella

Siirto todennäköisesti vesittää myös rakennuksen suojelun.

– Käytännössä kaava suojelee vain sen hirsikehän. Monet vanhan talon ominaisuudet kuten patina ja kerroksellisuus menetetään, hän sanoo.

Suojeltuja rakennuksia on Suomessa siirretty kokonaisina, mutta Soikkeli ei usko tässä tapauksessa niin kalliiseen operaatioon.

Kaava-aineiston perusteella siirrossa syntyy uusi rakennus, joka tarvitsee rakennusluvan. Nykyaikaisten rakennusmääräysten ja suojelun yhdistäminen vaatii korkeaa asiantuntemusta – ja halua maksaa siitä. Kaavamääräyksissä tai -selostuksessa ei eritellä, mitä ovat ne rakennuksen ominaispiirteet, jotka on säilytettävä.

– Säilytetäänkö vanhat ikkunat ja listat vai hankitaanko rautakaupasta vähän vanhannäköistä uutta? Ja jos tehdään lisäeristyksiä, jäävätkö ikkunat jäävät syvennyksiin? Soikkeli listaa tyypillisiä kipukohtia.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

1930-luvulla talo oli asuinkäytössä. Sitten se ostettiin kulkutautisairaalaksi. Viimeisiä käyttäjiä olivat pitkään päiväkoti ja sen jälkeen taiteilijayhdistys lyhyen aikaa. Talon omistaja eli kaupungin tilaliikelaitos sulki sen omalla päätöksellään.
1930-luvulla talo oli asuinkäytössä. Sitten se ostettiin kulkutautisairaalaksi. Viimeisiä käyttäjiä olivat pitkään päiväkoti ja sen jälkeen taiteilijayhdistys lyhyen aikaa. Talon omistaja eli kaupungin tilaliikelaitos sulki sen omalla päätöksellään.
Kuva: Pekka Aho

Vanhan lehtijutun painoarvo kaavassa hämmästyttää

Osapuolten välisessä yhteistoimintasopimuksessa todetaan, että Sauna Team sitoutuu säilyttämään punaisen tuvan. Varsinainen suojelu tapahtuu kuitenkin asemakaavassa.

Soikkelin mukaan kaava-aineistossa suojelun tahtotila ei näytä kovin korkealta. Ensinnäkin viitesuunnitelmassa on rakennuksen kohdalla maininta ”siirto tai replika”. Toisekseen aluksi kaavaluonnoksessa puhuttiin uudisrakennuksesta. Museovirasto puuttui ristiriitaan, ja maininta on nyt poistettu.

– Siinä kaupunki oikeastaan näytti kantansa, kun oli maininta uudisrakennuksesta, Soikkeli tulkitsee.

Erikoisimpana asiana hän pitää sitä, että suojellun rakennuksen siirtoa perustellaan vain viittauksella vanhaan lehtijuttuun. Harmikseen Soikkeli löytää sen myötä kaavaselostuksesta myös oman nimensä.

Kyse on Uuden Rovaniemen vuonna 2016 ilmestyneestä jutusta, jossa haastateltiin Soikkelin lisäksi talotohtorina tunnettua Panu Kailaa.

Kaavaselostuksessa todetaan näin: ”Molemmat arkkitehdit ovat todenneet Katajaranta 2:n osalta mm. seuraavaa; mikäli purkamiseen päädytään, niin he eivät myöskään silloin näe estettä rakennuksen siirrolle.”

– Vastasimme jutussa kysymykseen, olisiko hirsirakennus siirrettävissä! Yleensähän se on teknisesti mahdollista, Soikkeli päivittelee. – Pidän erittäin ikävänä, että yksittäinen kommentti on irrotettu asiayhteydestään ja esitetään ikään kuin asiantuntijan näkemyksenä, hän sanoo.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Tämä Uuden Rovaniemen vanha lehtijuttu on mainittu Katajaranta 2:n kaavaselostuksessa. Uusi Rovaniemi teki tuollon aiheesta useita juttuja.
Tämä Uuden Rovaniemen vanha lehtijuttu on mainittu Katajaranta 2:n kaavaselostuksessa. Uusi Rovaniemi teki tuollon aiheesta useita juttuja.

Soikkeli huomauttaa, että samaisessa jutussa Kaila toteaa, että rakennukset suojellaan paikoillaan.

– Minusta on erittäin huonoa virkamiesvalmistelua, että siirtoa perustellaan viittaamalla vanhaan lehtijuttuun, Soikkeli sanoo.

Jos valtuusto hyväksyy esitetyn kaavan, Soikkelin mukaan ei auta kuin toivoa, että suunnittelun tekisi rakennussuojeluun perehtynyt arkkitehti.

– Jos taas kaupunki ei halua suojella rakennusta, sen voisi sanoa rehellisesti. Silloin siirto on parempi vaihtoehto kuin sen purkaminen. Sen siinä lehtijutussakin totesimme.

Tästä on kyse

Katajaranta 2

Arviolta 1930-luvulla valmistunut vanha hirsitalo. Lisäksi vanha piharakennus.

Tavoitteena asemakaava ja tontti, jotta Rovaniemi Public Sauna Team voi rakentaa yleisen saunan ja majoitustiloja.

Kaupunki vuokraa tontin 30 vuodeksi Sauna Teamille ja myy suojeltavat rakennukset 5 000 eurolla.

Kaavamerkinnät

Päärakennus sr/ur: Suojeltava/siirrettävä rakennus, kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus. Ei saa purkaa eikä siirtää, ennen kuin rakennukselle on saatu rakennuslupa. Siirrettäessä tulee varmistaa, että nykyisellä paikallaan olevan rakennuksen ominaispiirteet säilyvät. Toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Piharakennus sr: Suojeltava rakennus, kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus tai rakennuksen osa, jota ei saa purkaa ilman MRL 127 § mukaista lupaa. Korjaus- ja muutostöissä rakennuksen ominaispiirteet tulee säilyttää.

Lähteet: Kaupunginhallitus (6.4.2020), yhteistoimintasopimus (2018). Toimitus on editoinut kaavamerkintätekstejä luettavuuden helpottamiseksi.