Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Arvio: Aal­loil­la aje­leh­ti­vat muistot – Kan­san­tans­si­ryh­mä Sie­pa­koi­den en­sim­mäi­nen ko­ko­il­lan esitys kuvaa mo­ni­sä­vyi­ses­ti te­ko­jär­vien ai­heut­ta­maa mur­het­ta

Siepakat: Tumman laineen rannat. Käsikirjoitus, ohjaus ja koreografia Siina Toimela, sävellys Julius Sarajärvi.

Ensi-ilta Rovaniemellä 9.9.

Kansantanssiryhmä Siepakat toi Jutajaisiin ja samalla Valtakunnallisille kotiseutupäiville ensimmäisen kokoillan esityksensä Tumman laineen rannat.