pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

tähtijuttu: Verk­ko­yh­tiö kat­kai­si ke­mi­läi­sen ta­lo­yh­tiön sähköt va­roit­ta­mat­ta, kun kaksi laskua meni väärään osoit­tee­seen

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

An­ne­taan sää­tiöl­le työ­rau­ha

Kun Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistyminen tapahtui, kunnan edustajat kaukoviisaudessaan sopivat Rovaniemen kylien kehittämissäätiön perustamisesta. Näin haluttiin turvata kylien tulevaisuus. Maalaiskunta oli hoitanut hyvin taloutensa ja sillä oli kehittämisrahasto, jonka varat siirrettiin yhdistymissopimuksen mukaisesti säätiölle.

Säädekirjan mukaisesti säätiön peruspääomaksi merkittiin miljoonaa euroa. Lahjoitusvaroina annettiin 17 miljoonaa, josta 8 miljoonaa euroa ohjattiin maksusitoumuksella uudelle kaupungille turvaamaan alkuvaiheen maksuvalmius. Kaupunki on sittemmin maksanut korottoman summan säätiölle takaisin ja tästäkin osa ydinkaupunkilaisista on yhä katkera.