Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Annele Ma­tin­tu­pa aloit­taa Roads­can­ners oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Saa­ren­ke­to siirtyy yhtiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

Rovaniemeläisen Roadscanners oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty elokuun alusta lähtien DI Anneli Matintupa.

Matintupa on toiminut viime vuoden maaliskuusta alkaen yhtiön varatoimitusjohtajana ja työskennellyt yhtiössä jo vuodesta 2007 lähtien erilaisissa työtehtävissä.