An­na­kai­sa Heik­ko­nen Ylä-La­pin Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­tä pal­kit­tiin Vuoden kymp­pi­nä

Toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen palkittiin Vuoden kymppinä.
Toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen palkittiin Vuoden kymppinä.
Kuva: Olli Miettunen

Ylä-Lapin Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen on valittu Vuoden kympiksi. Kyseessä on metsänhoitoyhdistysten tunnustus ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänomistajaorganisaation jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelusta.

Perusteluissa todetaan Heikkosen toimineen esimerkillisesti edunvalvojana ja tietoisuuden lisääjänä puunhankintayritysten uusista FSC-sertifiointiin liittyvistä vaatimuksista. Hän on ollut kovan paineen alla ja säilyttänyt ammatillisin otteen. Heikkonen on ollut apuna koko metsänhoitoyhdistysketjulle selvittäessään FSC-sertifioinnin kontrolloituun puuhun liittyviä faktoja.