Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Anára vuov­debál­go­siid vuov­derá­fi lea rašši - Gái­bi­dit váik­ku­husárv­voš­tal­la­miid

2010:s dahkkon vuovderáfisoahpamuš gaskkal Meahciráđđehusa ja Anára vuovdebálgosiid lea leamaš geahččalusaid siste.

–Iežan vásáhusaid vuođul dajašin ahte lean massán luohttámuša Meahciráđđehusa lohpádusaide, gávnnaha Bátneduoddara boazoisit Jarmo Haataja .

Ovdamearkan geassit 2016 son lei helikoptera fáro jođus eará áššiid dihte, go áiccai vuovdečuollama guovllus gos eai galgan čuollat. Son diehtá sullasaš ovdamearkkaid eará guovlluin maid.

–Dán čavčča leat háliidan čuollat eanetge muhto min bálggus ii leat dása miehtan, lohká Haataja.

Čakčamánu loahpas Bátneduoddara bálgosa čakčačoahkkin mearridii ahte bálggus gáibida vuovdečuollamiid bisseheami dassážii go daid váikkuhusat leat árvvoštallan vuđolaččat.

Maiddái Báhčaveai bálggus lea gáibidan váikkuhusárvvoštallama.

–Mii eat sáhte šat eanet čáhkket saji, dadjá Haataja.

Vuovderáfisoahpamuš dáhkida ahte guovllut mat gullet soahpamuššii, leat čielgasit vuovdedoalu čuollamiid olggobealde.

Muhto dása laktása nubbi čuolbma.

–Meahciráđđehusas leat ain čuollanulbmilin seamma kubihkkamehtermearri go ovdalge. Vai dien ulbmila jukset, de šaddet čuollat eanet gáržžit guovllus, čilge Muttošjávrri boazoisit Osmo Seurujärvi .

Muttošjávrris leat oččodan Meahciráđđehusa čatnasit ollašuhttit váikkuhusárvvoštallama jo guokte jagi.

–Meahciráđđehusa doaimmaide gullá maid sámekultuvrra ja boazodoalu dorvvasteapmi. Dárbbašuvvo váikkuhusaidárvvoštallan, vai dan doaibmavuogit molsašuvvet, gáibida Seurujärvi.

Eanemusat boazoisidat morašteaba dan, go bálgosat masset dehálaš jeageleatnamiid.

Go ovdal čulle 50-100 hektára, de dál háliidit čuollat 1000 hektára dahje eanet, lohká Haataja.

Guktot oaivvildeaba ahte luonddudili guohtoneatnamiid galgá seailluhit vai sámi boazodoallu lea gánnáhahtti ja biergokvalitehta bissu buorrin.

Boares vuovddit leat dehálaččat dálvit ja giđđadálvve, eandalii jos deaivá guhkes giđđa.

–Dalle maid boazu boahtá bures áigái, bissu dearvvasin ja golut geahppánit, dadjá Haataja.

Yle Sápmi čálii giđđadálvve 2016 Muttošjávrri bálgosa vuovdečuollamiid birra. Daid birra sáhtát lohkat dás , dás ja dás .

Loga maid:

Porotaloudelta alkaa olla väistämisen tila lopussa

Tästä on kyse

Inarin metsärauha koetteilla

Vuonna 2010 sovittu Inarin metsärauha rakoilee. Muddusjärven, Hammastunturin ja Paatsjoen paliskunnat vaativat alueilleen vaikutustenarviointia.

Omien kokemusten pohjalta Hammastunturin paliskunnan poroisäntä Jarmo Haataja on menettänyt luottamuksensa Metsähallituksen lupauksiin pidättäytyä hakkuista.

Metsähallituksen toimenkuvaan kuuluu myös saamelaiskulttuurin ja poronhoidon turvaaminen. Muddusjärven poroisännän, Osmo Seurujärven, mukaan tarvitaan vaikutustenarviointi, jotta Metsähallituksen toimet saamelaisalueella muuttuvat.