Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Alue­ta­lous­sel­vi­tys on vir­tuaa­li­leik­kiä Sakatin tuo­toil­la – "ve­ro­vä­hen­nyk­si­nä me­ne­tyk­set vielä ker­tau­tu­vat"

Sakatin kaivoksen yva:n aluetalousselvityksessä leikitellään (Ramboll) todellisuuden kuvittelun kautta rakennetussa virtuaalimaailmassa, josta arki on kaukana. Haksahduksena älylinjalta vaikuttaa diskonttaustemppuilu.

Diskonttaamalla kuviteltuja kaivostuloja vuoteen 2017 saadaan kuvitellut tuotot hulppeisiin miljardeihin: ”Operointivaiheessa Sakatin vaikutukset kokonaistuotokseen ovat noin 10,7 miljardia euroa käypiin hintoihin ja diskontattuna vuoden 2017 tasoon noin 25,9 miljardia euroa”. Sama toistuu kuviteltujen verotulojen moninkertaistamisessa. Vai onko temppu ”Trumppi-median” hyödyntämistä? Siinä se näyttää toimivankin.