PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Ala­kor­ka­lon kou­lul­la on vielä pari vuotta elin­ai­kaa – Ko­ko­naan uusi Ran­ta­vii­rin koulu val­mis­tui­si ai­kai­sin­taan 2025

Koulutuslautakunta hyväksyi aikataulun Alakemijoen koulujen ja varhaiskasvatuksen uudistuksille.

Alakorkalon koulua suunnitellaan lakkautettavaksi kesällä 2022. Vanha koulurakennus aiotaan purkaa vakavan öljyvahingon vuoksi.
Alakorkalon koulua suunnitellaan lakkautettavaksi kesällä 2022. Vanha koulurakennus aiotaan purkaa vakavan öljyvahingon vuoksi.
Kuva: Jouni Porsanger

Alakorkalon koulu lakkautetaan kesällä 2022 ja Hirvaan ja Rautiosaaren koulut kesällä 2023. Samana kesänä 2023 otetaan käyttöön uusi Häkinvaaran koulu, jonka tarpeisiin rakennetaan iso monitoimitalo.

Näin linjasi tavoitteikseen Rovaniemen koulutuslautakunta torstaina.

Ensin Häkinvaaran koulu, sitten Rantaviirin

Alakorkalon koulu on toiminut nyt reilun vuoden väistötiloissa koululta paljastuneen öljyvahingon vuosi. Vuokra-aika on vuosi kerrallaan.

Koulutuslautakunta totesi, että tämänhetkisen oppilasennusteen mukaan Alakorkalon ja Viirinkankaan koulujen oppilasmäärä pienenee 30 oppilaalla vuoteen 2022 mennessä. Lautakunnan mukaan viimeistään silloin koulu voidaan lakkauttaa.

Alakorkalon oppilaat siirtyvät aluksi todennäköisesti Viirinkankaan kouluun. Myöhemmin aloittaisi uusi Rantaviirin peruskoulu, johon yhdistyisivät Viirinkankaan ja Rantavitikan peruskoulut.

Lautakunta linjasi, että Rantavitikan ja Viirinkankaan koulun yhdistäminen ja siihen liittyvät ratkaisut voidaan tehdä Häkinvaaran monitoimitalon käyttöönoton jälkeen. Silloin myös Ylikylän monitoimitalo on valmistunut.

Jos Rantaviirin ratkaisu sisältää huomattavaa uudisrakentamista, sen ajoituksessa pitää lisäksi ottaa huomioon Napapiirin monitoimitalon aikataulu.

Joka tapauksessa Rantaviirin tilaratkaisu on sellainen kokonaisuus, joka vaatii erillisen selvityksen ja päätöksen. Alustavasti on linjattu, että uusi Rantaviirin peruskoulu aloittaisi kesällä 2025.

Hirvaalla kuuden oppilaan lisäys ylittäisi rajan

Hirvaan koulun tilat käyvät lautakunnan mukaan ahtaaksi vuoden 2023 tienoilla, jolloin oppilaita on ennusteen perusteella 96, mikä on kuusi enemmän kuin nykyisin.

Viime keväänä hyväksytyn palveluverkkoselvityksen mukaisesti Hirvaan ja Rautiosaaren varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnot siirretään uuteen Häkinvaaran monitoimitaloon.

Muurolan koulu jatkaa nykyisellään, mutta varhaiskasvatuksen uuden yksikön sijoittaminen alueella tulee ratkaista ja aloittaa suunnittelu.