Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea ei saa lak­kaut­taa

Aikuiskoulutustuki on rahallinen tuki, jota myönnetään työntekijälle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Hallitusohjelmassa on kirjattuna aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, mikä osuisi kipeästi aikuisten, jo laajaa osaamista työelämässä hankkineiden opinto-ohjaajiksi hakeutuvien ohjausosaamisen hankkimiseen.

Hallitus on samaan aikaan kertonut, että eri koulutusasteilla on tärkeää lisätä opinto-ohjausta, joten suunnitelma aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta on ristiriidassa opinto-ohjaukseen panostamisen tavoitteen suhteen. Niin ikään aikuisten ammatillisten opettajien ja ammatillisten erityisopettajien kouluttautuminen hankaloituisi.

Aikuiskoulutustukea maksettiin 2022 yhteensä 178 miljoonaa euroa, josta palkansaajien aikuiskoulutustuki on noin 175,5 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan kokonaan palkansaajien ja työnantajien maksamista työttömyysvakuutusmaksuista. Aikuiskoulutustuen saamisen yhtenä ehtona on, että henkilöllä on voimassa oleva työsuhde, josta hän jää kokonaan tai osittain opintovapaalle.  Vain yrittäjien tuen osuus, noin 1,5 prosenttia, maksetaan valtion kassasta.

Suuri osa opinto-ohjaajista kouluttautuu jo olemassa olevan ammattitaidon pohjalta ohjaamaan nuoria ja aikuisia jatkuvan oppimisen poluilla tuottaen eri koulutusasteille perustan opiskelijoiden menestymiselle opinnoissa ja uraohjauksen saralla uusia väyliä työllistyä ammattien muutoksissa. Mistä Suomi saa ammatillisia opettajia, jos heidän mahdollisuuksiaan hankkia pedagoginen osaaminen tehdään hankalaksi?

Aikuiset joutuvat tekemään valintoja huomioiden toimeentulonsa myös opiskeluaikana. Tuen lakkauttaminen kohdistuisi koulutuksiin, joiden avulla rakennetaan vahvaa ja välittävää Suomea, jossa ammattilaiset ja asiantuntijat voivat vahvuuksillaan rakentaa yhteiskuntaa ja taloutta kestäväksi.

Työllisyysrahasto on saanut paljon huolestuneita kannanottoja asiasta. Rahasto pahoittelee epätietoisuuden aiheuttamaa huolta. Epätietoisuus on edelleen läsnä ja odotamme hallitukselta päätöstä perua harkitsematon esitys aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. Olemme mielellämme kehittämässä aikuiskoulutustukea, jos se on tarkoituksenmukaista.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan aikuiskoulutustuen lakkautus tulisi voimaan 1.8.2024, joten esityksen muuttaminen aikuiskoulutustuen kehittämiseksi on mahdollista.

Eero Lounela

ammatillisen koulutuksen toimikunta

Tuija Syväjärvi

korkeakoulutoimikunta

Heini Kelosaari

lukiotoimikunta

Tiina Haataja

perusopetustoimikunta

Paula Lindqvist

puheenjohtaja, Suomen opinto-ohjaajat ry