Ville Itälä
EU:n elpymispaketin käyttöä valvotaan Ville Itälän johtamassa petostentorjuntavirastossa – "Mitä enemmän on rahaa, sitä suuremmiksi riskit kasvavat"

EU:n el­py­mis­pa­ke­tin käyttöä val­vo­taan Ville Itälän joh­ta­mas­sa pe­tos­ten­tor­jun­ta­vi­ras­tos­sa – "Mitä enemmän on rahaa, sitä suu­rem­mik­si riskit kas­va­vat"

16.09.2020 06:00 1
EU:lta huijataan kymmeniä miljardeja – Petosten torjuntaa johtava Ville Itälä uskoo yhteisen syyttäjän parantavan tilannetta

EU:lta hui­ja­taan kym­me­niä mil­jar­de­ja – Pe­tos­ten tor­jun­taa johtava Ville Itälä uskoo yh­tei­sen syyt­tä­jän pa­ran­ta­van ti­lan­net­ta

14.10.2019 06:00 0