Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Terveysasema
Rovaniemen terveysasemien henkilökunnasta poikkeuksellisen moni sairastunut – Kaupunki pyytää asioimaan terveyskeskuksilla vain välttämättömissä asioissa

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien hen­ki­lö­kun­nas­ta poik­keuk­sel­li­sen moni sai­ras­tu­nut – Kau­pun­ki pyytää asioi­maan ter­veys­kes­kuk­sil­la vain vält­tä­mät­tö­mis­sä asiois­sa

09.09.2021 13:44 8
Uusi omistaja muuttaa Kemin Karihaaran terveysaseman majoitustiloiksi – lähellä tekeillä Metsä Fibren biotuotetehdas

Uusi omis­ta­ja muuttaa Kemin Ka­ri­haa­ran ter­veys­ase­man ma­joi­tus­ti­loik­si – lähellä te­keil­lä Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­das

24.03.2021 11:41 1
Tilaajille
Kemin uuden terveyskeskuksen ensimmäiset toiminnot aukeavat ensi maanantaina– kaupunkilaiset saavat siellä aluksi suun terveydenhuoltoa

Kemin uuden ter­veys­kes­kuk­sen en­sim­mäi­set toi­min­not au­kea­vat ensi maa­nan­tai­na– kau­pun­ki­lai­set saavat siellä aluksi suun ter­vey­den­huol­toa

18.09.2020 20:00
Tilaajille
Korona ei vaivaa Kemin pääterveysaseman työmaata– paikkakunnalla on ensi syksynä kolmen terveysaseman sijaan enää yksi

Korona ei vaivaa Kemin pää­ter­veys­ase­man työ­maa­ta– paik­ka­kun­nal­la on ensi syksynä kolmen ter­veys­ase­man sijaan enää yksi

08.05.2020 18:45
Tilaajille